Nieuws

Vleermuis op zee

Vleermuizen vliegen regelmatig over de Noordzee en kunnen dan geraakt worden door windmolens. Vooral de ruige dwergvleermuis vliegt in september van oost naar west.

Uit buitenlandse onderzoeksrapporten bleek dat in windmolenparken op zee veel vleermuizen gedood worden. Vleermuizen komen in aanraking met de wieken, of krijgen last van de drukverschillen. Een Zweeds onderzoek, dat aantoonde dat vleermuizen voorkomen in een windmolenpark in de Oostzee, was aanleiding voor Imares Wageningen UR om onderzoek uit te voeren naar het voorkomen van vleermuizen in windmolenparken in de Noordzee.

Windmolenpark

In 2013 verscheen een onderzoeksrapport van een pilotonderzoek naar het voorkomen van vleermuizen in twee windmolenparken: het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) en het Prinses Amalia Windpark (PAWP). Twee soorten vleermuizen bleken voor te komen in die windmolenparken: de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en de rosse vleermuis (Nyctalus noctula). Van die twee soorten was bekend dat die tijdens de trek grote afstanden kunnen afleggen. Maar op dat moment was nog niet duidelijk welke trekroutes die vleermuizen gebruiken. En of ze het windmolenpark gebruiken als foerageergebied.

Trek

Een vervolgonderzoek geeft iets meer inzage. Uit het onderzoeksrapport 'Bat activity at offshore wind farms LUD and PAWP in 2015' laat zien dat vooral de ruige dwergvleermuis over de Noordzee trekt. De soort werd in de windmolenparken het meest gevonden tussen eind augustus en eind september wanneer de vleermuis van oost naar west trekt. De onderzoekers treffen de vleermuizen vooral aan in nachten met rustig weer, wanneer de windsnelheid lager is dan 5 m/s. Een teken dat ze op eigen kracht de Noordzee overvliegen.

Hoe kun je die vleermuizen volgen en vangen? Het Pilotonderzoek vleermuizen vangen en volgen over zee laat zien dat er verschillende netten zijn. Je kunt de vleermuizen volgen door ze na vangst te voorzien van een klein zendertje. Door gebruik te maken van een netwerk van ontvangers, weet je via welke route ze trekken.

(Bron foto: Henny Dekker)