Nieuws

Vleesconsumptie gemiddeld met 4 kilo gedaald

In 10 jaar tijd is de gemiddelde vleesconsumptie per Nederlander met zo'n 4 kilo gedaald tot 76 kilo. Tussen 2005 en 2011 schommelde de consumptie rond de 80 kilo. Sinds 2011 is een daling ingezet die overigens alleen rund- en varkensvlees betreft.

Dit blijkt uit het rapport Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2014, opgesteld door het Landbouw Economische Instituut (LEI) van Wageningen UR in opdracht van Wakker Dier. Over de consumptie van pluimveevlees meldt LEI dat dit omhoog is gegaan, omdat 'dat gemakkelijk te bereiden is'.

De consumptie van kalfs-, schapen- en geitenvlees vertoont tussen 2005 en 2014 weinig verandering. Ook de beperkte consumptie van paardenvlees is sterk afgenomen. LEI vermoedt dat de daling van de vleesconsumptie enerzijds te maken heeft met het weglaten van vlees uit de maaltijd of het verkleinen van de porties vlees.

Berekening

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zet vraagtekens bij het rapport in het nieuwsbericht LEI-cijfers daling vleesconsumptie geven vertekend beeld. De COV stelt dat LEI niet over de werkelijke aankoop- en consumptiecijfers beschikt. 'Met cijfers over slacht, in- en uitvoer, maar zonder goede voorraadgegevens, komt het LEI 'anders' uit dan de voormalige Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE), die deze cijfers tot 2013 jaarlijks publiceerden en waarmee het LEI nu de eigen cijfers vergelijkt'.

In haar rapport meldt het LEI zelf dat de berekening is gebaseerd op de systematiek van de voorzieningsbalansen: 'Dat komt erop neer dat het verbruik in een bepaald jaar wordt afgeleid van het aantal slachtingen van dieren, de invoer en uitvoer van vlees, zoals die in de CBS-statistieken te vinden zijn en de voorraadmutaties'. Ook stelt zij dat de cijfers (van 2009-2012) lager uitpakken dan die van de PVE. 'Het verschil valt waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat onze productenlijst voor invoer en uitvoer uitgebreider is dan die van het PVE, met name op het gebied van eetbaar slachtafval, en uit voortschrijdend inzicht'.

Het COV dat in haar bericht nog meer kritiek uitte, meldt binnenkort op haar website meer feiten en cijfers te zullen publiceren over de productie en consumptie van vlees.

(Bron foto: Pixabay)