Nieuws

Vleestaks op korte termijn niet uitvoerbaar

Om milieuschade te compenseren zou er een extra belasting op vlees moeten komen, vindt onder meer de True Animal Protein Price Coalition. Dat zou kunnen in de vorm van een accijns. Maar op korte termijn is dat niet haalbaar, blijkt uit een studie.

In de discussie over verduurzaming van onze voedselproductie wordt vaak gesproken over de milieubelasting die ontstaat door de productie van dierlijke eiwitten. De dierlijke eiwitten is minder efficiënt dat de productie van plantaardige eiwitten. Zo kost de productie van vlees veel grondstoffen, en gaat gepaard met de uitstoot van broeikasgassen. En in een gezond voedingspatroon zou je de consumptie van vlees vaker moeten vervangen door plantaardige eiwitten. Daarom is er een roep van onder meer de True Animal Protein Price Coalition (TAPP-coalition) om via een extra verbruiksbelasting op vlees - een vleestaks - de milieuschade te compenseren. Maar is dat ook haalbaar?

Uitvoerbaarheid

Om antwoord te geven op die vraag hebben belastingadviseurs van Ernst & Young (EY) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gekeken naar de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid van een verbruiksbelasting op vlees. Het rapport 'De (on)mogelijkheden van een verbruiksbelasting op vlees' laat zien dat de invoering van zo'n vleestaks niet eenvoudig is.

De introductie van een nationale verbruiksbelasting op vlees(producten) nauwelijks uitvoerbaar, schrijven de opstellers van het rapport, In ieder geval niet op korte termijn. Naast praktische problemen zoals de aanpassing van de ICT-systemen van de Belastingdienst die nodig zijn, zijn er ook zorgen over de handhaafbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fraudebestendigheid.

Verbruiksbelasting

Zo wordt er gedacht op een belasting op het slachten van productiedieren, waarbij de kans op fraude reëel is. Er is kans dat er ongewenste grenseffecten optreden, dat er wordt uitgeweken naar slachtlocaties net over de grens in Duitsland en België. Zou je een verbruiksbelasting op vleesproducten invoeren, dan bestaat de kans dat dit geen effect heeft. De kans is immers groot dat zo'n belasting niet direct wordt omgezet in een prijsverhoging voor de consumenten. Mogelijk wordt de verbruiksbelasting afgewenteld op een generieke prijsverhoging voor alle producten.

Op termijn zou het mogelijk wel haalbaar zijn, wanneer je een verbruiksbelasting op vleesproducten op EU-niveau introduceert. Dat zou op een vergelijkbare manier kunnen als als de manier waarop nu de accijns op alcoholhoudende dranken enminerale oliën is vormgegeven.

(Bron foto: Shutterstock)