Nieuws

Vlinderbloemigen als derde teelt

Vanwege het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moeten rundveebedrijven op zoek naar een derde teelt. Vlinderbloemigen zijn een mogelijkheid.

De drie pijlers van de vergroening in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn gewasdiversificatie, ecologisch aandachtsgebied en het behoud van blijvend grasland. Om te voldoen aan de voorwaarden van de teeltdiversificatie, zullen gespecialiseerde bedrijven met alleen grasland en maïs in veel gevallen hun teeltplan moeten bijsturen. En dan begint de zoektocht naar een derde teelt. Daarnaast moeten ook de verplichtingen inzake ecologisch aandachtsgebied (EAG) ingevuld worden. Voor veel rundveebedrijven is het immers niet mogelijk om als vergroeningsmaatregel groenbedekkers in te zaaien, met alle bijbehorende verplichtingen.
Vlinderbloemigen zouden een oplossing kunnen zijn. In het dossier ‘Vlinderbloemigen als derde teelt op rundveebedrijven’ uit het Belgische vakblad Management & Techniek wordt ingegaan op deze mogelijkheid.

Regels

Met stikstofbindende gewassen kan men enerzijds voldoen aan de voorwaarden van de teeltdiversificatie, anderzijds kan men het stikstofbindende gewas in aanmerking laten komen als oppervlakte-EAG. Daarvoor gelden wel regels, bijvoorbeeld dat de teelt op het veld moet staan gedurende het groeiseizoen en geoogst mag worden. Men moet de teelt dan aangeven als hoofdteelt. De hoofdteelt is de teelt die op 31 mei op het perceel aanwezig is, behalve wanneer er op die datum geen teelt of een grasachtige voorteelt aanwezig is. Dan is het de eerstvolgende teelt die op het perceel wordt ingezaaid.

Mogelijkheden

In het dossier komen specifiek de teelt van klaver, luzerne, erwten en bonen aan bod. Wat betreft klaver verdient de combinatie van rode en witte klaver volgens de auteurs de voorkeur boven afzonderlijke teelt.
Een van de voordelen van luzerne is de zeer goede droogteresistentie vanwege zijn diepe wortelstelsel. Luzerne vraagt daarentegen wel een hoge pH en is best op zijn plaats op zwaardere gronden. En wat betreft de teelt van erwten en veldbonen concluderen de auteurs dat die, vanwege de subsidie, ook rendabel wordt.


(Bron foto: Pixabay)