Nieuws

Vlinderbloemigen alternatief voor eiwitrijk krachtvoer

Melkveehouders zullen - willen ze blijven concurreren op de wereldmarkt - moeten zoeken naar alternatieven voor duur eiwitrijk krachtvoer. Vlinderbloemigen als klaver, paardebonen en luzerne zijn goede alternatieven. En voederbieten bieden ook perspectief.

Het doorsneerantsoen voor melkvee is gebaseerd op gras, maïs en krachtvoer. Eiwitten zitten vooral in het dure sojaschroot en koolzaadschroot. Droge koeien krijgen hetzelfde aangevuld met stro, water en droogstandsmineralen. Het jongvee krijgt tweedekeuskuilgras en een beetje maïs en kalveren krijgen kalverbrok. Dat rantsoen zal veranderen, denkt Wim Govaers, adviseur biologische melkveehouderij.

Vlinderbloemigen zullen vaker deel uitmaken van het rantsoen, zegt hij in het artikel 'Vlinderbloemigen in het melkveerantsoen'. Willen melkveehouders blijven concurreren met melkveehouders elders in de wereld dan is het onontkoombaar, denkt hij. Klaver in het gras werkt kostenbesparend, je hoeft minder kunstmest te strooien, bovendien is het eiwitrijk. Je kunt het rantsoen bovendien aanvullen met luzerne of alfalfa.

Klaver

Rode klaver is een voor de hand liggend gewas. Met grasklaver kun je meer eiwit per hectare produceren. Bij grasoogst kun je beter met rode klaver werken, die is oogstbaar. Voor begrazing is witte klaver meer geschikt. Het artikel in Management&Techniek beschrijft hoe de voedingswaarden van klaver zich ontwikkelen gedurende het seizoen.

De voedingswaarde verandert omdat klaver in het begin nog niet zoveel stikstof vastlegt, later in het seizoen wel. De eerste snedes grasklaver zijn energierijk, de latere snedes zijn eiwitrijker. In het begin zul je dus wat stikstof bij moeten mesten in een grasland met klaver. Met gras-klaver kun je dezelfde opbrengsten halen als met gewoon gras, besluit het artikel, maar met een betere voederkwaliteit in de zomer en het najaar.

Luzerne

In het artikel komen ook andere vlinderbloemigen aan bod zoals paardebonen. Een ander vlinderbloemig gewas is luzerne. In een eerdere editie van het vakblad wordt de teelt van dat gewas beschreven in het artikel 'Luzerne, een uitdagend en kansrijk gewas'. Twaalf veehouders delen hun ervaringen met dat gewas in dat artikel. Als voordelen noemen ze het doorbreken van de continuteelt van maïs, structuurverbetering van de bodem en de stikstoflevering voor volggewassen.

De teeltomstandigheden bij de twaalf ondernemers varieerde nogal. Sommigen zaaiden in het voorjaar, anderen in het najaar. Ook de zaaidichtheden varieerden sterk. Vanwege die variatie is het interessant om ervaringen te delen. Sommige bedrijven gebruikten geënt zaad, anderen entten het zaad zelf met Rhizobiumbacteriën, de bacteriën die bij vlinderbloemigen voor stikstofbinding zorgen. In het artikel komen bemesting, onkruidbestrijding en maaitijdstippen aan de orde en eindigt met tips.

Voederbieten

Voederbieten is een ander gewas dat je kunt gebruiken om het melkveerantsoen aan te vullen. Het artikel 'Voederbieten in het melkveerantsoen' gaat in op de mogelijkheden van dit voedergewas. En in het artikel 'Heb je al een oplossing voor je tegenvallende maïs' zet het vakblad prijzen voor verschillende grondstoffen voor mengvoer op een rij.

(Bron foto: Pixabay)