Nieuws

Vlinders gebaat bij tijdelijke natuur

Met de ontheffing 'Tijdelijke natuur' die is opgenomen in de nieuwe wet natuurbescherming, valt veel natuurwinst te halen, zeker voor vlinders.

Projectontwikkelaars doen soms hun uiterste best te voorkomen dat terreinen met een bouwbestemming zich ontwikkelen tot natuurterrein. Ze willen zo voorkomen dat er zich beschermde soorten vestigen die kunnen zorgen voor vertraging bij de uitvoering van hun plannen. In de Wet natuurbescherming is geregeld dat soorten beschermd worden. Je mag beschermde soorten niet doden, verontrusten of hun leefgebied aantasten tenzij je een ontheffing hebt.

Tijdelijke natuur

Maar met de ontheffing Tijdelijke Natuur, die in de wet is opgenomen, hoef je geen vertraging op te lopen. Ontwikkelaars kunnen met die ontheffing niet-bebouwde terreinen voor een beperkte periode laten ontwikkelen tot 'tijdelijke natuur'. Ze moeten aan het begin wel een nulmeting doen, zodat je hard kunt maken dat soorten zich gevestigd hebben in de projectperiode.

Vlinders

Kars Veling van de Vlinderstichting, schrijft in een bericht op NatureToday dat er veel mogelijkheden voor tijdelijke natuurterreintjes, zeker als er zich een schrale en kruidenrijke begroeiing kan ontwikkeling. Die terreinen zijn een uitstekend leefgebied voor vlindersoorten als bruin zandoogje, icarusblauwtje en zwartsprietdikkopje. Hoewel het om tijdelijke natuur gaat, is er veel natuurwinst te halen, aldus Veling. In een paar jaren kunnen de soorten er zich goed voortplanten en verspreiden in de omgeving.

(Bron foto: Pixabay)