Nieuws

Voeding belangrijk in multidisciplinaire zorg

Gezondheidsklachten hebben vaak complexe oorzaken, waarbij voeding een belangrijke rol speelt. Daarom is de diëtist een waardevolle speler in een multidisciplinair zorgteam.

Multidisciplinariteit wordt steeds belangrijker in de zorg om de diagnose, behandeling en het vervolgtraject voor de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, maken de noodzaak tot samenwerking ook steeds groter.

Complexe problemen

Bij veel medische problemen ligt de oorzaak in een ongezond voedingspatroon. Denk maar aan hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten als gevolg van overgewicht, of lichamelijke klachten die het gevolg zijn van ondervoeding, of te eenzijdige voeding.

Maar ook ziektes die niet het gevolg zijn van verkeerde voedingspatronen, zoals nierziektes, hebben wel grote gevolgen voor de voeding en het lichamelijke en geestelijke welzijn van patiënten.

In een artikel in het Belgische tijdschrift Nutrinews wordt daarom veel aandacht besteed aan verschillende vormen van samenwerking en de rol die verschillende zorgdisciplines (zoals huisarts, psycholoog, diëtist en fysiotherapeut) daarin kunnen spelen. Daarbij wordt ook uitgebreid stilgestaan wat er nodig is om een dergelijke samenwerking goed te laten verlopen.

Rol diëtist

Vanwege de focus van Nutrinews op het thema voeding en gezondheid wordt de belangrijke rol van de diëtist in een multidisciplinair team verder toegelicht. Een diëtist heeft een belangrijke functie bij het zicht krijgen op het eet- en leefpatroon van de patiënt, het geven van goed onderbouwd voedingsadvies, maar ook een hele duidelijke coachende en stimulerende rol.


(Bron foto: Thinkstock)