Nieuws

Voeding in de zorg kan duurzamer

Bij zorginstellingen en ziekenhuizen is er de laatste jaren meer aandacht voor duurzaamheid bij de inkoop van voeding waarbij ze met name aandacht hebben voor terugdringen van voedselverspilling en de milieubelasting van verpakking. Maar er kan meer.

Zorgaanbieders werken - als grootverbruikers van energie, water, voedsel, materialen en grondstoffen - al een aantal jaren aan verduurzaming. De Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’, die in 2015 is afgesloten, had als ambitie dat 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders in 2018 zouden starten met een systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Uit een recent onderzoek blijkt dat er bij ziekenhuizen en zorginstellingen meer aandacht is voor duurzaamheid.

Voedselverspilling

In opdracht van het Ministerie van VWS onderzocht MVO Nederland in hoeverre de inkoop van voeding in de zorg circulair en duurzaam is. En hoe dit gestimuleerd kan worden. Uit het een presentatie van de resultaten blijkt dat er wel meer aandacht is voor circulair inkopen is ontstaan, maar dat het wordt nog nauwelijks integraal wordt toegepast. De meeste aandacht is er voor het tegengaan voor voedselverspilling, gezondheid en de milieubelasting van verpakkingen.

Voedselverspilling kan interessant zijn omdat het ook kostenbesparend kan werken, maar in de praktijk blijkt het nog lastig in te dammen. De onderzoekers merken op dat doelstellingen van de instellingen wel wat ambitieuzer kunnen. Zo zijn er contracten waarbij 40% voedselverspilling wordt geaccepteerd.

Eigen keuken

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het een groot verschil maakt of een zorginstelling een eigen keuken heeft of niet. Bij een eigen keuken blijkt een zorginstelling veel meer inspanning te verrichten om actief bij te dragen aan de inkoop van meer duurzame voeding door lokaal in te kopen. Bovendien kun je voedselverspilling beperken doordat je het eten na bereiding direct uitgeeft. Een instelling zonder eigen keuken is veel sterker afhankelijk van afspraken met leveranciers.

(Bron foto: Shutterstock)