Nieuws

Voeding verbindt topsport en zorg

Optimale voeding voor prestatie en herstel, waarbij initiatieven uit de (top)sport worden vertaald naar mensen in een zorgsituatie. Dit kenmerkt topcentrum Eat2Move, een Gelders initiatief waarin kennisinstellingen en bedrijven samenwerken.

In de lichamen van een (top)sporter in een wedstrijdsituatie, en dat van een patiënt die een ingrijpende behandeling ondergaat (zoals een operatie), voltrekken zich vergelijkbare processen. Het draait in beide gevallen om een prestatie en een herstelfase. Met een combinatie van voeding en beweging zijn deze processen te sturen. Hoe werkt dit precies? Kunnen we met nieuwe kennis innovatieve producten en diensten ontwikkelen waar grote groepen mensen profijt van kunnen hebben? Met deze vragen houdt het onlangs gestarte topcentrum Eat2Move zich bezig.

Synergie tussen sport en zorg

In maart 2015 starten drie onderzoekers bij Wageningen University een promotietraject binnen Eat2Move. Topzwemster Rieneke Terink gaat werken aan methoden om het prestatievermogen en de mate van herstel van sporters meetbaar te maken. Pim Knuiman gaat onderzoeken welke voeding optimale ondersteuning biedt in herstel en adaptatie tijdens sporttraining. Ook de timing van deze voeding neemt hij hierin mee. Margot de Regt gaat het herstel van patiënten onderzoeken en optimaliseren. Zij zal de inzet van specifieke voeding gecombineerd met een beweegprogramma valideren. ‘Een prachtige inhoudelijk start voor Eat2Move’, aldus hoogleraar Maria Hopman, boegbeeld van Eat2Move. ‘De uitwisseling van kennis rond herstel na sport en herstel na medische behandelingen zal leiden tot synergie’.

Gelders initiatief

In Eat2Move werken 5 kennisinstellingen en 3 bedrijven nauw samen. Dit zijn: Wageningen University, Ziekenhuis Gelderse Vallei, NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, InnoSportNL, Sportcentrum Papendal, NIZO food research en FrieslandCampina. Het initiatief voor de oprichting van Eat2Move ligt bij de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. De Provincie Gelderland neemt de helft van de financiering voor haar rekening in de opstartperiode van Eat2Move.

Eat2Move werkt in multidisciplinaire projecten aan kennisuitwisseling en -toepassing. Doelgroepen vormen topsporters, recreatieve sporters, mensen in een zorgsituatie (zoals ziekenhuispatiënten en ouderen) én burgers die op zoek zijn naar een gezonde leefstijl. Externe partijen worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. Meer informatie over samenwerking is te vinden op de website van Eat2Move.

Nijmeegse Vierdaagse

Eat2Move werkt via een cyclus van verkennen (kennis verzamelen en verwerven), valideren (testen in 'proeftuinen') en vervolgens valoriseren (tot waarde maken in diensten en producten). Een mooi voorbeeld van zo'n 'proeftuin' vormt de Nijmeegse Vierdaagse. In een meerjarig onderzoek zullen Vierdaagselopers gevraagd worden medewerking te verlenen aan een onderzoek over voeding en bewegen. Resultaten uit dit onderzoek zullen via Eat2Move toepasbaar worden gemaakt voor (Gelderse) burgers die willen werken aan een gezonde leefstijl. Dit Vierdaagse Onderzoek staat onder leiding van hoogleraar Maria Hopman.


(Bron foto: www.eat2move.nl)

Links

(1)