Nieuws

Voedingsmarkt: duurzaam segment wint terrein

De uitgaven aan duurzame voeding zijn in 2013 ten opzichte van 2012 gestegen met 10,8%, terwijl de uitgaven voor overige voeding zijn gedaald met 1,1%. Het marktaandeel van duurzame voeding is gegroeid van 5,5 naar 6,1%.

Dit is te lezen in de ‘Monitor Duurzaam Voedsel 2013’, een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken. In euro’s uitgedrukt bedroegen de consumentenbestedingen in 2013 € 2,46 miljard (2012: € 2,22 miljard). In de monitor worden ‘producten voorzien van een keurmerk, met onafhankelijke controle’ tot duurzame voeding gerekend.

Belangrijkste groeimarkt sector

In een nieuwsbericht van het ministerie zelf is te lezen dat de staatssecretaris, Sharon Dijksma, stelt dat de cijfers bevestigen dat de vraag van mensen naar dier- en milieuvriendelijke producten stevig doorzet. [...]Door deze positieve ontwikkeling is duurzaam voedsel met afstand de belangrijkste groeimarkt voor onze voedingssector.”

De monitor is de vierde op rij en elk jaar weer laat de meting een stijging van het aandeel duurzame producten met een keurmerk zien. In het rapport en het nieuwsbericht is verder te lezen welke producten in hoge mate bijdragen aan de groeimarkt. ‘Duurzame vis en eieren koplopers’, kopt het nieuwsbericht. In de monitor is, behalve per productgroep, terug te vinden wat de bestedingen per keurmerk waren en per verkoopkanaal.


(Bron foto: Pixabay)