Nieuws

Voedingsreclame gericht op kinderen

In Europa is er weinig expliciet geregeld als het gaat om voedingsreclame gericht op kinderen. Zelfregulering blijkt de meest gebruikte aanpak te zijn.

Overgewicht bij kinderen is een groeiend en wereldwijd probleem. Een van de omgevingsfactoren die bijdragen aan het ontstaan van overgewicht is voedingsreclame gericht op kinderen. De directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) van het ministerie van VWS wil de mogelijke beleidsopties verkennen voor de (zelf)regulering van deze voedingsreclame. Om inzicht te krijgen in  mogelijke beleidsvarianten en hun voor- en nadelen, heeft onderzoeksbureau Panteia in opdracht van VWS onderzocht wat het beleid op dit punt is in elf andere Europese landen. Hun bevindingen staan in het rapport 'Regulering van voedingsreclame gericht op kinderen : een verkenning van beleid in elf Europese landen'.

Zelfregulering

Op het gebied van voedingsreclame gericht op kinderen blijken in deze landen weinig expliciete beleidsdoelstellingen, afspraken en regelgeving te zijn. Daarom kan Panteia geen eenduidige conclusies trekken over welke vorm van regulering (zelfregulering of wettelijke maatregelen) het meest succesvol is. Wel blijkt zelfregulering voor dit thema de meest gebruikte aanpak te zijn.
De meest interessante aanpakken voor Nederland komen volgens het onderzoek uit Spanje, België, en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen kunnen volgens Panteia als goed voorbeeld dienen bij eventueel nieuw te ontwikkelen beleid. De aanpakken in België en het VK lijken effectief te zijn, in die zin dat blootstelling aan reclame van kinderen niet toeneemt. Spanje volgt een vrij specifieke en consequente aanpak wat betreft de regulering van voedingsreclame gericht op kinderen.

Wettelijke maatregelen

In enkele landen wordt naast zelfregulering ook specifieke wettelijke regelgeving toegepast. Wettelijke maatregelen beperken zich echter veelal tot voedingsreclame via het medium televisie, terwijl uit het onderzoek tevens blijkt dat met name opkomende media (internet, social media) een uitdaging vormen. Specifieke wettelijke maatregelen hebben daarnaast een beperkte - want nationale - reikwijdte, terwijl zowel de voedingsindustrie als mediapartijen deels grensoverschrijdend werken. Mede daarom wordt in het rapport aangeraden om voor de Nederlandse situatie de huidige zelfregulerende partijen een verantwoordelijkheid te laten houden, maar vanuit de overheid op een proactieve wijze deel te nemen in de huidige (zelf)regulering van dit onderwerp.(Bron foto: Pixabay)