Nieuws

Voedingstrends: maatwerk en langdurige relaties

Veel agrifoodbedrijven zien 'customer intimacy' als belangrijkste strategie. Ook in de consumentenhoek zou 'intimiteit' kunnen lonen. Denk aan de supermarkt-'hangout' of dag-en-nacht bezorgservice.

Laatstgenoemde zijn in elk geval 2 van de 8 voedingstrends in de Verenigde Staten, zoals gesignaleerd door Phil Lempert, ook wel supermarktgoeroe genoemd (8 foodtrends voor 2015, Foodservice Instituut). Voornoemde trends zijn vooral gericht op de bron: waar haalt de consument zijn voedsel vandaan.

Smokers en grazers

Andere trends zijn vooral gericht op het type voeding zelf en de bereiding daarvan. Zo zou de 'grazende oudere' in opkomst zijn: de ouder wordende babyboomers die gezonde snacks nuttigen en zo kiezen voor een grazend bestaan. Ook kan de smoker in het straatbeeld opdoemen: in Amerika worden de meest uiteenlopende voedingswaren gerookt in de achtertuin.

Verder verwacht Lempert dat gefermenteerd eten in 2015 belangrijk wordt, evenals ambachtelijk eten en verse ingrediënten. De magnetron wordt steeds minder gebruikt. Apparaten die mogelijk hun intrede doen zijn barcodescanners: keukenapparatuur die je alles vertelt over het product.

Onderscheiden

Een trendonderzoek van een heel andere orde, maar eveneens gericht op de voedingsmarkt is het Agri & Food Trends onderzoek 2014. Niet de klant is hier centraal gesteld, maar de schakels in de keten. Via enquêtes zijn bedrijven uit de primaire sector, voedingsindustrie, dienstverleners, toeleveranciers en handel bevraagd over onder meer strategie, onderscheidend vermogen, vertrouwen en imago en actuele trends en ontwikkelingen. In het onderzoek, dat voor het derde achtereenvolgende jaar is uitgevoerd, is het rapport De Vertrouwensformule verschenen.

'Customer intimacy’ wordt vooral door dienstverleners en handelsbedrijven genoemd als belangrijkste basisstrategie, 'operational excellence' door land- en tuinbouwbedrijven en toeleveranciers voeren relatief vaak een 'product leadership strategie'. Betreffende dit laatste wordt opgemerkt: 'Voor deze bedrijven is het ook belangrijk een kwalitatief goed en innovatief product te leveren, maar of zij daarin ook hun onderscheid moeten zoeken valt te betwijfelen'.

Vertrouwen en imago

Verder wordt opgemerkt door Berenschot dat het vertrouwen van de consument geschaad is door verschillende voedselschandalen, maar dat uit het 'onderzoek blijkt dat de bedrijven in de agrifood-keten zelf vinden dat hun imago uitstekend is. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven wel direct last van vertrouwenscrises en vinden ze bovendien dat er regelmatig sprake is van oneerlijke handelspraktijken'.

Berenschot werkte voor dit onderzoek, 'naast de al gevestigde partners' (VMT, ZLTO en LTO Noord) ook samen met HAS Hogeschool, FNLI en FEVIA als onderzoekspartners. Daarnaast is de enquête ook voor het eerst onder een aantal respondenten in de voedingsindustrie in België uitgezet.


(Bron foto: Pixabay)