Nieuws

Voedsel: fraude, veiligheid en vertrouwen

Om het vertrouwen van consumenten in (dierlijk) voedsel te versterken, hebben overheid en bedrijfsleven een actieplan opgesteld. Betere kwaliteitssystemen en informatie voor de consument moeten helpen.

Fraudegevallen met paardenvlees en incidenten met aflatoxine of ESBL-bacteriën in voedsel hebben het vertrouwen van de consument geen goed gedaan. In maart hebben de bewindslieden van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarom de Taskforce ‘Voedselvertrouwen’ in het leven geroepen. In het actieplan stelt de Taskforce maatregelen voor om de voedselveiligheid en productintegriteit (een product is wat erop staat) beter te waarborgen. Het actieplan richt zich op vlees- en zuivelketens, van toeleveranciers (diervoederindustrie) tot en met de winkels.

Informatie uitwisselen

Om fraude tegen te gaan, moet informatie tussen kwaliteitssystemen van bedrijven en met de overheid beter uitgewisseld worden. ‘Bij twijfel aan de kwaliteit - niet inkopen, en elkaar daarop attenderen’, moet het devies zijn voor de hele voedselketen, aldus het actieplan. Bedrijven in de zuivel- en vleesketens en diervoedersector hebben afgesproken hun kwaliteitssystemen aan te scherpen, en de overheid verscherpt het toezicht. Ook wordt er gewerkt aan een plan om de informatievoorziening aan de consument te verbeteren over het productieproces, het product en het etiket.

Meer fraude dan gemeld

Het aantal fraudegevallen met voedsel is waarschijnlijk veel groter dan de meldingen die de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) binnenkrijgt, meldde de NOS na eigen onderzoek. Bedrijven en supermarkten testen hun producten en zijn verplicht om de NVWA in te lichten als de veiligheid van het voedsel in geding is. Ze zijn echter niet verplicht om fraude te melden, als blijkt dat er iets anders in het product zit dan op de verpakking staat.

‘Niet bezuinigen op toezicht’

De controle op economische fraude is onvoldoende, zegt ook RIKILT-directeur Van Gorcom in een artikel in Wageningen World ('Zekerheid op je bord'). Maar hij benadrukt dat de controle op de veiligheid van voedsel wel in orde is. Sinds in 2002 de General Food Law in Europa van kracht werd, zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van hun producten. Doordat er meer en beter gecontroleerd wordt, zijn er meer meldingen dan vroeger. De incidenten worden wel kleiner en zijn sneller opgelost, volgens Van Gorcom. De meeste geinterviewden in het artikel maken zich zorgen over de bezuinigingen op de NVWA, waardoor zij haar onderzoekstaken onvoldoende kan uitoefenen. De bewindslieden hebben al toegezegd de bezuinigingen deels terug te draaien.


(Bron foto: Thinkstock)