Nieuws

Voedselfamilies Academie zoekt agrarisch ondernemers

De Zuid-Hollandse voedselfamilies werken in proeftuinen aan een duurzaam, gezond en betaalbaar voedselsysteem. Na de zomer gaat de Voedselfamilies Academie van start met oriënterende masterclasses.

(Bron GroenPact)

De Zuid-Hollandse Voedselfamilies vormen een vernieuwingsnetwerk voor voedselinnovatie. Zuid-Hollandse ondernemers werken in dat netwerk in proeftuinen aan een duurzaam, gezond en betaalbaar systeem voor voedselvoorziening. Die proeftuinen zijn projecten van de ondernemers waarin ze experimenteren en ervaring opdoen. Het is een testveld of een testruimte om duurzame innovaties mogelijk te maken. Je kunt daarbij denken aan experimenten met precisiebemesting, met een voedselbos of de teelt van oesterzwammen op koffiedik. Die proeftuinen zijn ook ontmoetingsplekken voor innovators en koplopers en plekken waar kennis gedeeld wordt, zo is te lezen in het Magazine van de Voedselfamilies..

Masterclasses

Het kennisteam van het netwerk - met partners van HAS Hogeschool, Wageningen Economic Research, DRIFT en Hogeschool Inholland Delft - wil met meer ondernemers uit de agrarische sector werken aan een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector. Om die ondernemers in de voedseltransitie te betrekken, gaat na de zomer de Voedselfamilies Academie van start. Ondernemers uit de agrarische sector die willen werken aan het toekomstbestendig maken worden uitgenodigd deel te nemen aan het programma met twee oriënterende masterclasses en een coachingstraject.

Coachingstraject

In die masterclasses kunnen ondernemers kennis maken met elkaar en kennis delen. De kennis uit het netwerk, over de verschillende ideeën over voedseltransitie in Zuid-Holland, en vier jaar ervaring met innovatie kan hen helpen om keuzes te maken voor hun bedrijf. Welke businessmodellen zijn er die perspectief kunnen bieden voor de toekomst? Na die twee oriënterende masterclasses kunnen ondernemers beslissen of ze meedoen aan het volledige jaarprogramma met een coachingstraject.

(Bron foto: Thinkstock)