Nieuws

Voedselproductie rond wereldsteden bloeiende business

Een visie op stedelijke voedselvoorziening die de verschillende topsectoren bestrijkt is nodig, vindt foodjournalist Dick Veerman. Met zijn oproep prikkelt en inspireert hij de lectorenkring Urban Food & Green.

'Nederland kan als metropool in de delta tot voorbeeld dienen voor andere stedelijke gebieden in de wereld. Waar blijft onze internationale visie op stedelijke voedselvoorziening?’ zo prikkelt Foodlog hoofdredacteur Dick Veerman de lectorenkring Urban Food & Green. De lectoren waren op 14 oktober bijeen om onderzoeksresultaten te delen met docenten.

Burgers en ondernemers

Een groeiende groep burgers en ondernemers in en rondom Nederlandse steden houdt zich bezig met stadslandbouw en voedselproductie. Tegelijkertijd is er nog veel onontgonnen terrein en rijzen er dagelijks vragen van uiteenlopende aard: teelttechnisch, logistiek, planologisch en sociologisch. De lectorenkring Urban Food & Green, bestaande uit lectoren uit het groene en technische HBO, werkt aan toegepast onderzoek in stedelijke voedselvoorziening en ‘groene’ inrichting van steden. In Nederland en daarbuiten.

Toekomstbeeld

Foodjournalist Dick Veerman schetst in zijn inleiding een toekomstbeeld waarin bulkproductie van voedsel (zoals granen, soja) plaatsvindt op grote percelen ver weg van steden. De productie is grootschalig, in verregaande mate geautomatiseerd en onder financieel beheer van grote investeerders. Ecologische vraagstukken zoals verlies van biodiversiteit en erosie krijgen weinig aandacht. Tegelijkertijd zijn daar uitdijende steden, bij voorkeur gelegen in een delta aan zee, met daaromheen een ring van agrarische bedrijvigheid.

Infrastructuur en kringlopen

‘De kassenbouw in en rondom steden wordt een bloeiende business’, zo voorspelt Veerman. ‘Logistiek en food-en agrokennis, dat zijn gebieden waar wij Nederlanders in uitblinken. Met bijna 17 miljoen inwoners in de delta, omringd door voedselproducerende bedrijven en een bruisende logistieke sector kunnen we ons zelf beschouwen als pilot-metropool. Infrastructuur en kringlopen worden kernbegrippen in deze stedelijke voedselproductie’. Hij riep de lectoren op om een gezamenlijke visie te ontwikkelen, die zich uitspreidt over de verschillende (top)sectoren.

Urban Food & Green

In de lectorenkring Urban Food & Green groep zijn de volgende lectoren actief:

  • CAH Vilentum Hogeschool Almere – Dinand Ekkel, groene en vitale stad
  • HAS Hogeschool – Herman Peppelenbos, groene gezondheid
  • Hogeschool van Amsterdam – Inge Oskam, Technisch innoveren en ondernemen
  • Hogeschool Inholland – Olaf van Kooten, duurzame verbindingen in de greenport; Woody Mayers, integrale voedsel- en productieketens; Hans Dagevos, sociale innovatie in het groene domein
  • Van Hall Larenstein – Rik Eweg, metropolitane landbouw

Samen vormen de lectoren een interdisciplinaire groep experts die zich inzet voor versterking van stedelijke vitaliteit (in nationaal en internationaal perspectief), wisselwerking tussen technologische kennis en bedrijfskundige en sociale vraagstukken, ontwikkelen van studiemodules gericht op competenties in stedelijke voedselproductie.

In de videoserie ‘Groene kennis en kunde naar de klas’ presenteren verschillende lectoren en docenten hun toegepast onderzoek.

Contact

Wil je meer informatie over over de lectorenkring Urban Food & Green? Neem dan contact op met Gerry Kouwenhoven.

(Bron foto: Silo)