Nieuws

Voedseltransitie in de Betuwe

Voedseltransitie gaat over meer dan het eten van duurzaam voedsel, vinden Hilde Engels en Peter van Luttervelt. Met de coöperatieve Betuwse Fruitmotor verbinden ze teelt, voedselproductie en omgeving. Van minderwaardige appels produceren ze cider.

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor, opgericht door Hilde Engels en Peter van Luttervelt, wil telers helpen duurzaam te produceren door hen een prijs te leveren waarin alle kosten verdisconteerd zijn, een zogenaamde 'true price'. De initiatiefnemers vinden dat de marges voor fruittelers nu veel te laag zijn. Ze kunnen nu geen kant op. Om een goede prijs te verdienen, moet een teler contacten leggen met mensen in zijn omgeving.

Cider

Engels en Van Luttervelt, die in de Betuwe wonen, hebben daarom het initiatief genomen om iets te doen met de 15 000 ton Betuwse appels die niet als A-kwaliteit verkocht kunnen worden. Die appels zijn niet rond genoeg of te klein, maar niet rot. In het artikel 'Wat is er nodig voor een voedseltransitie?' in P+ Magazine vertellen ze over hun activiteiten. Ze zochten samenwerking met fruitteler Bert den Haan, richtten de Fruitmotor op en ontwikkelden een idee om van de inferieure appels cider te maken onder de naam 'Krenkelaar'. Ze wisten een fors aantal partijen te interesseren om in de coöperatie te participeren.

Zeewier

Voedseltransitie gaat over meer dan het eten van een duurzame appel, vinden de initiatiefnemers. Het gaat over een voedselproductie die is gericht op kwaliteit, op herstel van biodiversiteit, op een gezonde bodem, op producten waarin de true price is inbegrepen. En het gaat bovendien over landbouwproducten waar de omgeving zich eigenaar van weet.

Een ander voorbeeld dat in het artikel wordt genoemd gaat over de teelt van zeewier voor consumptie in de Oosterschelde. Rebecca Wiering en Jennifer Breaton produceren met hun bedrijf Zeewaar zeewier in gedroogde vorm dat je in strooipotjes kunt kopen. Daarnaast vormen de producten van Zeewaar ingrediënten van de 'Dutch Weed Burger'.

(Bron foto: Pixabay)