Nieuws

Voedselveilig rundvlees

De consument moet erop kunnen vertrouwen dat het vlees in de supermarkt veilig is voor consumptie. Het Voedselketeninformatieformulier moet voorkomen dat niet geschikt vee toch geslacht wordt.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt veehouders dat voedselveiligheid niet alleen geldt voor de melk van de koe maar zeker ook voor het vlees van de koe. Om voedselveiligheid te waarborgen is er het Voedselketeninformatie(VKI)-formulier dat informatie bevat over de gezondheidsstatus en het medicijngebruik van een dier. In een artikel gaat Nieuwe Oogst in op de procedure.

Het formulier is bedoeld om medewerkers van het slachthuis te informeren zodat zij kunnen beoordelen of een dier geschikt is voor consumptie. De gegevens op het formulier moeten overeenkomen met de bevindingen in het slachthuis. Afwijkingen worden gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze heeft de taak de meldingen te onderzoeken. Toezichthouders constateren dat er af en toe toch wat misgaat.

VKI-formulier

Sinds 10 jaar bestaat het VKI-formulier. Dit formulier moet heel nauwkeurig ingevuld worden. Ziektes, medicijngebruik en toediening moeten worden gerapporteerd. Als een koe bijvoorbeeld uierontsteking heeft gehad dan moet dit op het formulier vermeld staan. Na medicijngebruik of ziekte is er een bepaald wachttermijn die de koe moet overbruggen voordat er geslacht mag worden. Als de bevindingen in het slachthuis niet matchen met de informatie op het formulier, of wanneer het dier nog in wachttermijn zit, dan kan het dat de koe niet geschikt wordt bevonden voor slacht en consumptie. Zo'n dier verdwijnt dan in de kadaverput.

Meldingen

Vanuit de slachterij worden er jaarlijks 100 tot 200 meldingen gedaan van onjuist ingevulde VKI-formuliern aan de buitendienst van NVWA. Het NVWA gaat dan op bezoek bij de veehouderijen om de juiste informatie te achterhalen. Meestal gaat het niet om opzet maar om menselijke fouten. Zo kan het zijn dat diegene die het formulier invult niet op de hoogte was van een behandeling. Maar soms is er wel sprake van opzet. Dan worden bepaalde verkeerde keuzes bewust gemaakt. Het is de taak van de NVWA om dit te achterhalen en te blijven controleren.

(Bron foto: Shutterstock)