Menu
Nieuws

Voedselveiligheid in horeca en detailhandel: meer verscherpt toezicht

Meer horeca en retailbedrijven zijn afgelopen drie jaar onder verscherpt toezicht gesteld door de toezichthoudende instantie NVWA. Dat het aantal onder toezicht gestelde bedrijven toeneemt, komt door een meer risicogerichte aanpak bij het toezicht op de voedselveiligheid.

false