Nieuws

Voedselveiligheid in horeca en detailhandel: meer verscherpt toezicht

Meer horeca en retailbedrijven zijn afgelopen drie jaar onder verscherpt toezicht gesteld door de toezichthoudende instantie NVWA. Dat het aantal onder toezicht gestelde bedrijven toeneemt, komt door een meer risicogerichte aanpak bij het toezicht op de voedselveiligheid.

Het aantal onder verscherpt toezicht gestelde horeca-, retail-, en ambachtelijke bedrijven is in 3 jaar tijd gestegen van 350 naar 470. Ook is sprake van een stijging in het aantal spoedsluitingen, van 2 in 2013 naar 25 in 2015. Dat blijkt uit de factsheet en infographic die de inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de jaren 2013, 2014 en 2015 weergeven.

Risicogericht

Dat dit aantal toeneemt, zegt niet zoveel over het algemene naleefniveau, aldus de NVWA. Het heeft meer te maken met de risicogerichte aanpak. De NVWA selecteert vooral bedrijven waarvan inspecteurs verwachten dat risico’s voor de voedselveiligheid het grootst zijn. Ze controleren dan op hygiëne, omgang met voedsel en ongediertewering. Vinden ze een of meer tekortkomingen, dan wordt een rapport opgemaakt. En als ze daarna onder de maat blijven presteren, komen ze onder verscherpt toezicht te staan. Dat betekent dat bedrijven intensief gevolgd worden: er zijn inspecties en gesprekken gericht op verbetering. Blijft verbetering uit, dan volgt tijdelijk gedeeltelijke stillegging of gehele sluiting van het bedrijf. Bij voldoende verbetering, komt het bedrijf in de nazorg.

Tekortkomingen

Wat opvalt is dat er bij bedrijven in dit intensieve traject weinig verandering te zien is als het om naleving van hygiëne en ongediertewering gaat. Wat betreft de naleving van hygiëneprotocollen ligt het percentage bedrijven dat in dat traject ernstige tekortkomingen vertoont al jaren rond de 30 %. Maar in de omgang met voedsel doen bedrijven het wel steeds beter. Het percentage bedrijven met ernstige tekortkomingen in het traject van verscherpt toezicht daalt van 36 % in 2013 naar 30 % in 2015.

De NVWA concludeert op basis van het onderzoek dat de risicogerichte inspecties effectief zijn.

(Bron foto: Thinkstock)