Nieuws

Voedselverspilling en klimaat

Wat is de milieu-impact van voedselverspilling? Onderzoekers presenteren een model om aan voedselverspilling te rekenen op de Samen tegen voedselverspilling Impactsessie van 17 December.

'Voedselverspilling is niet alleen zonde van het geld en van ontzettend lekker en gezond eten, het draagt ook bij aan het klimaatprobleem', stelt Sanne Stroosnijder Program manager Food Loss & Waste Prevention bij Wageningen Food & Biobased Research. Ze heeft twee deskundigen - Heike Axmann en Jan Broeze - uitgenodigd om dit verder toe te lichten.

Landbouwemissies

Heike Axmann, expert in voedselketens bij Wageningen Food & Biobased Research, legt de relatie tussen voedselverspilling en het klimaat uit. De wereldwijde voedselproductie en de uitbreiding van landbouwgrond op plekken waar eerst natuur was, zorgen samen voor 25 tot 30% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Van al het geproduceerde eten belandt ongeveer een derde in de afvalbak. Dit kun je voorkomen op verschillende plekken in de keten; bijvoorbeeld bij de productie, opslag, vervoer, in de supermarkt of bij de consument thuis. Door voedselverspilling over de hele keten tegen te gaan kun je de uitstoot van broeikasgassen dus verminderen. Het terugdringen van voedselverspilling wordt door de panel-experts dan ook gezien als een van de meest effectieve maatregelen om klimaatverandering aan te pakken.

Levenscyclusanalyse

Voedselverspilling kan plaatsvinden op iedere plek in de keten. Om een beter inzicht te krijgen waar voedselverspilling in de keten plaatsvindt heeft Jan Broeze, expert procesoptimalisatie bij Wageningen Food & Biobased Research, een model ontwikkeld. Dit model kan per product een nauwkeurige inschatting maken van de hoeveelheid voedselverspilling en de bijkomende milieu-impact door de gehele keten. Op deze manier kun je verschillende producten met elkaar vergelijken. Ook kun je hiermee kijken naar waar in de keten de grootste impact gerealiseerd kan worden.

Tegengaan van verspilling

Deze plekken heeft Heike Axmann in haar onderzoek in kaart gebracht. Uit haar onderzoek komen een aantal 'kritische hotspots' naar voren. Dat zijn plekken waar er veel voedsel wordt verspild en waar de uitstoot van broeikasgassen hoog is. Waar deze kritische hotspots in de keten zitten - zo blijkt uit haar onderzoek - is afhankelijk van de welvaart van een land.

In armere landen met een gebrek aan faciliteiten voor koeling vindt er vooral kort na de productie - tijdens de opslag en transport - veel verspilling plaats. In rijkere landen daarentegen vindt de verspilling vooral verderop in de keten plaats, zoals bij de consument thuis. Een ander punt van aandacht is de verspilling van dierlijke producten zoals vlees en zuivel. Hoewel deze producten minder vaak worden weggegooid is de milieu impact toch hoog. Dit komt door de grote hoeveelheid grondstoffen die er bij de productie aan te passen komen.

Deze impactessie is ook te beluisteren als podcast via verschillende streaming platforms.

In aanloop naar de afsluiting van de MBO Challenge Voedselverspilling met een eindevenement op donderdag 22 april, besteedt Groen Kennisnet in de week van 19 tot en met 23 april extra aandacht aan het onderwerp voedselverspilling.

(Bron foto: Shutterstock)