Nieuws

Voedselverspilling in de EU

In de EU wordt jaarlijks 88 miljoen ton voedsel verspild, 20% van de totale hoeveelheid voedsel. Huishoudens verspillen 47 miljoen ton. Maar er is nog wat onzekerheid over de cijfers.

Op 31 maart presenteerde het Europese Fusions-project (Food Use Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies) cijfers over voedselverspilling in Europa in het rapport 'Estimates of European food waste levels'. Uit dat rapport blijkt dat in de 28 EU-landen jaarlijks 88 miljoen ton voedsel wordt verspild met een waarde van 143 miljard euro.

Huishoudens nemen met een verspilling van 47 miljoen ton het grootste aandeel (53%) in. Andere verliezen treden op bij de productie (11%), voedselverwerking (19%), handel en verkoop (5%) en maaltijdverzorging (12%).

Overzicht

Het is voor het eerst dat er een overzicht is van de totale voedselverspilling in Europa, gebaseerd op een eenduidige definitie van voedselverspilling. Verspild voedsel bestaat uit alle fracties van voedsel dat uit de voedselketen wordt gehaald - aldus het rapport. Dat verspilde voedsel wordt gebruikt om te worden gecomposteerd, ondergeploegd, vergist, verbrand, dient als bron voor bio-energie of wordt gedumpt als afval. De 88 miljoen ton verspild voedsel in de EU komt overeen met 20% van de totale hoeveelheid voedsel die jaarlijks geproduceerd wordt.

Onzekerheid

De opstellers van het rapport plaatsen wel kanttekeningen bij de cijfers, want er is nog veel onzekerheid over de aangeleverde data. Slechts een kwart van de cijfers kan als betrouwbaar worden beschouwd. De helft is gebaseerd op dat van beperkte kwaliteit en over het laatste kwart zijn helemaal geen data beschikbaar. Met name betrouwbare data over de primaire sector en de verwerkende industrie zijn schaars, zo meldt het rapport.

Om de voedselverspilling nauwkeuriger te kunnen vaststellen, moeten de EU-lidstaten de verspilling meten op een robuuste en gestructureerde manier. Daarvoor is een handleiding ontwikkeld met daarin een definitie van voedselverspilling, procedures, richtlijnen en voorbeelden van meetmethodes.

(Bron foto: Thinkstock)