Nieuws

Voedselverspilling: ‘niet veel veranderd’

Uit een update van de Monitor Voedselverspilling (2009-2012) blijkt dat ‘door de jaren heen niet veel veranderd’ is. De cijfers leren dat de voedselverspilling in 2012 zelfs is toegenomen ten opzichte van 2009.

In 2012 is tussen de 1,67 en 2,62 miljoen ton voedsel verspild, zo’n 100 tot 157 kilo per Nederlander. In 2009 was sprake van een verspilling van 1,58 tot 2,56 miljoen ton voedsel, hetgeen neerkomt op ongeveer 96 tot 155 kilo per hoofd van de bevolking.

As en compost

In de monitor wordt verder ‘vermijdbare’ voedselverpilling onderscheiden; verspilling die niet nodig is. Van specifiek dit deel van het verspilde voedsel wordt het merendeel verbrand: 34 tot 42,5%, 'op afstand gevolgd door veevoer (10.7-16%)'. Dan is er nog voedselverspilling die ‘potentieel vermijdbaar’ is. Hiervan belandt het grootste deel (23,2 tot 24,4%) op de composthoop. De onderzoekers (Wageningen UR Food & Biobased Research) merken op: ‘Dit betreft vooral plantaardige producten, die op het land zijn achtergebleven. Hierbij zitten dus nog voor-oogst verliezen’.

In 2015 reductie van 20%

Het doel van de voedselverspillingsmonitor is om met de uitkomsten daarvan beleid te verifiëren. De opdrachtgever van het rapport, het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft als doel om via beleid, tussen 2009 en 2015, een reductie van 20% voedselverspilling in de keten te realiseren. Het doel van de recent gepubliceerde update dient een ander doel, waaronder het verkennen van methodieken om data te verkrijgen. Nog niet van alle stromen zijn (betrouwbare) data voorhanden.


(Bron foto: Thinkstock)