Nieuws

Voerefficiëntie als fokwaarde

Door gegevens te verzamelen van de voeropname per koe en die te relateren aan de melkproductie, krijg je inzicht in de voerefficiëntie van een koe. Die voerefficiëntie is voor een deel erfelijk. Je kunt in de fokkerij straks rekening houden met de fokwaarde voor voerefficiëntie.

Voerefficiëntie is de hoeveelheid in kilo’s meetmelk die koeien produceren uit één kilo droge stof, zo legt vakblad Veeteelt uit. In een artikel over voerefficiëntie is te lezen dat dit kengetal varieert voor de meeste bedrijven van 1,2 tot 1,6. De verschillen tussen tussen individuele koeien kunnnen veel groter zijn.

Erfelijkheid

Omdat erfelijkheid speelt een rol bij die voerefficiëntie, kun je genetische informatie meenemen bij het bepalen voor fokwaarden. Bij melkveehouders neemt de belangstelling voor voerefficiëntie toe, meldt het vakblad. Je bespaart als melkveehouder niet alleen op kosten, het draagt ook bij aan een betere efficïëntie waardoor koeien minder broeikasgassen uitstoten.

RIC-bakken

Om de relatie tussen melkproductie en voeropname te meten, een maat voor voerefficiëntie, moet je weten hoeveel een koe opneemt. Dat kan met de zogenaamde Roughage Intake Control (RIC)-bakken. Deze blauwe voerbakken zijn voorzien van een weeginrichting en koeherkenning. Zo weet je precies hoeveel voer een koe opneemt. Bij het melkveebedrijf van de familie Alders in Overloon staan twintig van die bakken. Willem Alders ziet dat de verschillen in voeropname enorm zijn. Het varieert van 45 kilo voer bij een jong gekalfd vaars tot wel 75 kilo voeropname bij een oudere koe. Maar die verschillen zeggen nog niets over de voerefficiëntie.

Fokwaarde

In een onderzoeksproject worden nu die gegevens nu verzameld van ruim 4300 koeien. Door de gegevens te combineren van melkproductie en dna-analyse kun je een basis leggen voor een betrouwbaardere genoomfokwaarde voor 'voerkosten voor onderhoud.' Door met deze fokwaarde rekening te houden, kun je voorkomen dat je te grote en te zwaren koeien fokt. Waarschijnlijk zal in december GES (Genetische Evaluatie Stieren) de fokwaarde 'VKO' (voerkosten onderhoud) publiceren.

(Bron foto: Thinkstock)