Nieuws

Voerproeven voor lagere fosfor gehaltes in mest van biologisch gehouden varkens

Fytase is een enzym dat de opname van fosfor uit voer verhoogt, en het fosforgehalte in de mest verlaagt. Maar in de biologische landbouw is fytase niet toegestaan. Recent verschenen twee onderzoeksrapporten van Wageningen University and Research. Een over de beschikbaarheid en toepassing van planteigen fytase in diervoeding. In het tweede onderzoek werd minder fosfor aan het voer toegevoegd.

Fytinezuur in diervoeder ingrediënten is een bron van fosfor (P). Fytase breekt dit zuur af. Hierdoor komt de fosfor uit het voer beschikbaar en neemt het dier de fosfor beter op. In biologisch diervoeder mag kunstmatige fytase niet worden toegepast. Hierdoor is het fosforgehalte (P) in biologische mest hoger. Met name pluimvee en varkens. De aangescherpte normen voor fosfor, maakt het bovendien lastig om de fosforrijke mest te kunnen plaatsen.

Voermanagement

Recent zijn twee onderzoeksrapporten van Wageningen University and Research verschenen over de toepassing en benutting van natuurlijk fytase in diervoeding. In het eerste onderzoek door diverse grondstoffen met elkaar te vergelijken. Als fytase beter opgenomen wordt door het dier, is het tweede gevolg dat er minder excretie van fosfor in de mest is. Bijvoorbeeld in pluimveemest en varkensmest, zoals in dit biokennisbericht te lezen is. Ook het LEI ziet voermanagement als kans om fosforexcretie in mest te reduceren, zo is te lezen in dit infoblad. Dan is ook de afzet en toepassing van de mest eenvoudiger.

Fytase

Fytase komt van nature veel voor in granen en peulvruchten. Met name in rogge en tarwe. De onderzoekers wilden bepalen of fytase uit tarwe, gerst, mais, rogge, soja en zonnebloemzaad de benutting van fosfor kan verhogen. De benutbaarheid is bepaald door in vitro de beschikbaarheid van P te bepalen na wel of geen toevoeging van microbieel fytase.

Combineren van ingrediënten

De onderzoekers concluderen dat biologische grondstoffen met goed oplosbaar fytaat, goed te combineren zijn met biologische grondstoffen met een hoog natuurlijk fytasegehalte. Zo kun je rogge en tarwe goed combineren met sojaschroot en mais. De beschikbaarheid van fosfor is hoger als de stoffen uit de ingrediënten een gelijkwaardige reactietijd hebben.

Lager fosforgehalte in het voer

In het tweede onderzoek voegden de onderzoekers minder fosfor aan het voer toe. Biologische varkens bewegen door andere houderijomstandigheden meer en hebben daardoor een efficiëntere stofwisseling. Hierdoor kunnen ze fosfor uit het voer beter opnemen dan reguliere varkens. De hypothese was dan minder fosfor aan het voer toevoegen de gehaltes in de mest verlaagt, maar de groei gelijk blijft. De proef heeft deze hypothese bevestigd.

Foto: Shutterstock

Links

(4)