Nieuws

Vogelgriep bij pluimvee in 2020/2021

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft wederom een besmetting van vogelgriep bevestigd. In Heeten (provincie Overijssel) is bij sierwatervogels van een vogelhouder hoog pathogene H5N8 vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle circa 665 sierwatervogels van de besmette locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Deze bevinding toont aan dat het H5 vogelgriepvirus nog aanwezig is in Nederland. Het is van belang om alert te blijven op symptomen bij wilde vogels en dode wilde vogels te melden. Voor pluimveehouders blijft een goede bioveiligheidsstatus en alertheid op mogelijke besmettingen van groot belang.

Vervoersverbod

In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen in totaal 36 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Heeten. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gehouden gevogelte. 

Overzicht eerdere bedrijven met vogelgriep

De tabel geeft een overzicht van eerdere hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) besmettingen op commerciële pluimveebedrijven in 2020/2021 in Nederland.

*H5N1 vogelgriep
Het virus op het bedrijf in Buitenpost is getypeerd als HPAI H5N1. Het is de eerste introductie van dit subtype virus in pluimvee in Europa. Dit subtype werd wel al eerder gevonden in enkele wilde vogels in Nederland. Genetische analyse toonde aan dat het H5N1 virus gevonden in deze dode wilde vogels verwant is aan het HPAI H5N8 virus in Nederland. Dit H5N1 virus is dus niet verwant aan het virus dat in Azië mensen heeft geïnfecteerd. WBVR zal de gehele genoom sequentie van het H5N1 virus gevonden op het bedrijf in Buitenpost bepalen, en de verwantschap met de wilde vogel virussen in Nederland analyseren.

Maatregelen

Een aantal maatregelen blijft in stand:

Ophokplicht ingetrokken

De ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee is sinds 6 juli 2021 niet meer van kracht. Naar aanleiding van de besmetting in Heeten heeft minister Schouten van LNV de deskundigengroep Dierziekten gevraagd naar een risicobeoordeling voor de betreffende regio en voor heel Nederland. De deskundigen concluderen dat het risico op dit moment niet gewijzigd is ten opzichte van de laatste risicobeoordeling. De minister ziet daarom nu geen reden om aanvullende maatregelen te treffen, zoals een regionale of landelijke ophokplicht (Kamerbrief).

Het ministerie en de verschillende betrokken partijen, waaronder WBVR, zullen het vogeltrekseizoen scherp in de gaten houden, en indien het nodig blijkt het beleid op een later moment aanscherpen. De monitoring op dode wilde vogels loopt, en de monitoring op levende wilde vogels wordt opgestart.

Verspreiding van vogelgriep in Nederland 2020/2021

Verspreiding vanaf juni 2021