Nieuws

Vogelvriendelijk maaibeheer zorgt voor wateroverlast

De voorzomer van 2016 was nat in het zuiden van Nederland. Door wateroverlast verwachtte akkerbouwer Rob Dirkx uit Reusel forse opbrengstverliezen in zijn gewassen. Hij denkt dat het natuurlijk beheer van watergangen snelle waterafvoer belemmert waardoor overlast ontstaat.

Normaal valt er in Oost-Brabant in juni zo'n 70 mm neerslag, maar dit jaar was dat meer, meer dan 300 mm. Akkerbouwer Rob Dirkx uit Reusel verwachtte dat tweederde van de uienoogst en 40 tot 45% van de aardappel- en suikerbietenoogst verloren is, rapporteert opinieblad Vork in het artikel 'Natuursloot onder vuur na waterschade.' Dirkx wijt dit aan watergangen die te laat gemaaid zijn. Het water kan zo niet wegstromen.

Eerder maaien

Waterschapsbestuurder Huijbers erkent dat tijdig maaien er voor zorgt dat water sneller kan wegstromen, maar er zijn meer belangen. Vanwege het vogelbroedseizoen wordt er pas na 1 juni gemaaid. En de grote bui kwam dit jaar op 31 mei. Maar er zijn meer problemen, legt Huijbers uit, zoals verhardingen in stedelijke gebieden waardoor watergangen bij neerslagpieken sneller volstromen.

ZLTO-woordvoerder Maarten Leseman denkt ook dat het natuurlijk beheer van watergangen een deel van het probleem is. Beken zijn natuurlijker gemaakt, het beheer is meer gericht op vasthouden van water. Hij voorziet in de toekomst vaker problemen. Door klimaatverandering krijgen we meer droogte en heftiger buien. Misschien moet je het bodembeheer verbeteren, soms toch eerder maaien, denkt hij, en soms een beekje weer rechttrekken. Maar Lars Soerink van vogelbescherming ziet daar niets in. Hij denkt aan andere oplossingen: een meer glooiende slootkant levert een slootprofiel op dat meer water kan afvoeren en meer leven kan huisvesten.

Droogte

Ecohydroloog Peter Jansen van Alterra vindt dat het waterschap weinig te verwijten valt. Je kunt mischien wel eerder maaien, maar veel mogelijkheden zijn er niet. Hij denkt aan een dynamischer waterbeheer. Je zou een rietmoeras kunnen aanleggen waar je water in kunt pompen die je in tijden van droogte weer gebruikt voor je gewassen. Droogte is op termijn misschien wel een groter probleem, denkt ook waterschapsbestuurder Huijbers. Maar akkerbouwer Dirkx ziet dat probleem niet. Bij droogte kun je beregenen: 'Een verdroogde spriet komt terug, maar een verzopen spriet niet'.

(Bron foto: Shutterstock)