Menu
Nieuws

Voldoende voor Agrifoodsector

Nederlanders zijn overwegend positief over de Agri & Food-sector. Alle onderzochte subsectoren scoren een voldoende. De meeste waardering is er voor de tuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij, de minste voor de intensieve veehouderijsectoren.

false