Nieuws

Volgens traditie: eikenprocessierups breekt uit

'Nederland heeft een traditie in ziekten en plagen', meldt vakblad Boomzorg. Ze steken steeds meer de kop op, beheerders worden overstelpt. Al een aantal weken haalt de eikenprocessierups, die er dit jaar vroeg bij was, het nieuws. Boomzorg staat uitgebreid stil bij bestrijding.

Zo is te lezen in het artikel ‘Chemie voor eikenprocessierups nog toegestaan, maar volledig achterhaald’ dat chemische middelen ter bestrijding ‘totaal niet selectief zijn’ en veel insectensoorten in en rond de eik doden: ‘gelukkig zijn er tegenwoordig alternatieven te over om uit te kiezen’.

De in het artikel verder uitgewerkte alternatieven zijn onder meer: nematoden, biologische bestrijding, mechanische bestrijding, branden en het handmatig verwijderen van nesten.

Ziekten en plagen zijn nuttig

In het artikel ‘Geïntegreerd ziekten en plagen beheren in bomen is een must’ wordt de lezer uitgedaagd anders aan te kijken tegen ziekten en plagen en de bestrijding daarvan. Gesteld wordt dat ziekten en plagen nuttig zijn, ze ‘horen bij het gehele ecosysteem waarvan de boom een onderdeeltje vormt’. Bestrijding zou meer gezocht moeten worden in de preventie-hoek door soortendiversiteit te creëren als duurzame en lange termijn-oplossing.

Ervaringen en preventie

In twee andere artikelen in Boomzorg worden ervaringen gedeeld door gemeenten (‘Beleid, bestek, bestrijding’) en twee ondernemers die onder andere het concept Eikenprocessierupstotaalzorg hebben ontwikkeld (‘Ralf en Harrie Vaessen:...’). Medewerkers van gemeenten vertellen hoe zij de rupsen aanpakken, de aannemer selecteren, enzovoorts.

De ondernemers vertellen dat curatief bestrijden lucratiever is voor hen als bedrijf, maar dat zij niet meer terug zouden willen naar die situatie. Zo is het voor de werknemers onaantrekkelijk werk en levert curatieve bestrijding voor burgers meer overlast op.

‘Kans op letsel’

Lucratief is deze periode sowieso voor rupsenbestrijders: 'Plaatselijk enorm veel eikenprocessierupsen’ kopt een nieuwsbericht van Kenniscentrum Eikenprocessierups op Natuurbericht.nl. Hele dekens van rupsen worden aangetroffen, ook op nieuwe plaatsen. Het kenniscentrum waarschuwt: ‘Met de mooie dagen voor de deur is de kans op letsel reëel aanwezig indien men met de brandharen in contact komt’.

Verderop in het artikel is te lezen hoe burgers deze kans kunnen verkleinen en wat te doen als aantasting van een boom wordt geconstateerd. Ook wordt stilgestaan bij herkenningskenmerken van de rups (zie ook het Groen Kennisnet-dossier Eikenprocessierups).