Nieuws

Voor- en nadelen zelfrijdende voermengwagen

Gemengd voer voor je vee is niet altijd nodig. Als mengen toch moet: schaf je een voermengwagen aan en zo ja, moet deze zelfrijdend zijn? Door de voor- en nadelen af te wegen kom je een heel eind.

Veeteelt weet te melden dat het aantal zelfrijdende voermengwagens langzaamaan toeneemt, deels door loonwerkers die loonvoeren opnemen in hun pakket. En 'met het groeien van bedrijven zoeken veehouders vooral naar machines met meer capaciteit' (Voeren op groei: minder werk, meer capaciteit).

Mengkuil en automatisch voeren

In Veeteelt worden diverse voor- en nadelen genoemd en komen melkveehouders aan het woord die er diverse methodes op nahouden. Zo is een melkveehouder goed te spreken over het stabiele rantsoen uit zijn mengkuil waarvoor hij 4 keer per jaar voermengvrachtwagens laat komen om te mengen. Een melkveehouder die werkt met een automatisch voersysteem is op zijn beurt tevreden over de besparing op personeelskosten en aan de andere kant met het gegeven dat hij daardoor zelf weer meer bezig is met voeren.

Ondanks de voordelen, geeft automatisch voeren met een zelfrijdende voermengwagen geen garantie op een hogere voerefficiëntie, meer voeropname of een hogere melkproductie.

Kosten delen

Verder, zijn zelfrijdende voermengwagens kostbaar. In Veeteelt een overzicht van de diverse apparatuur die beschikbaar is (met prijsopgave) voor diverse voergiftmethoden. Hoe je kosten kunt besparen is te lezen in VeehouderijTechniek: Samen een zelfrijder - Aanschaf te overzien. In dit artikel vertellen twee veehouders die overburen zijn van elkaar hoe ze reeds 13 jaar lang samen één zelfrijder delen. In het artikel wordt verwezen naar een eerdere publicatie over dit onderwerp in het vakblad: Rekenen in de breedte bij keuze voor zelfrijder.

In deze uitgave is de aanschaf van een zelfrijder vergeleken met die van een nieuwe trekker, voermengwagen en verreiker. VeehouderijTechniek: 'Daaruit bleek dat een zelfrijder voor bedrijven met weinig eigen mechanisatie, [...], zeker interessant is'.

Uitbesteden

Nog een optie, naast samenwerken, is uitbesteden aan een loonbedrijf. Maar ook hier geldt dat bedrijfsvoering, -omvang, et cetera bepalen of dit lonend is. In laatstgenoemd VeehouderijTechniek-artikel staat dat deze afweging makkelijker wordt naarmate je al veel uitbesteedt. En in Veeteelt stelt een geïnterviewde dat, wil een veehouder dit uitbesteden, hij wel alles voor elkaar moet hebben: 'het erf en de stal moeten vrij toegankelijk zijn en het zand van de kuil'. En, uitgaande van een noodscenario, maar het moet gezegd: bij een uitbraak van dierziekten is het problematisch om van het ene naar het andere bedrijf te rijden en is uitbesteden geen optie meer.


(Bron foto: Thinkstock)