Nieuws

Voor- en tegenstander herinzaai gras in gesprek

Graszaadveredelaar Limagrain stelt dat jong grasland meer opbrengst geeft dan oud grasland. Louis Bolk meent dat dit net andersom is. Beide verwijzen naar onderzoek. Veeteelt bracht de partijen samen.

In het artikel Herinzaai in kwader daglicht lichten Mark de Beer van Limagrain en Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut hun standpunten toe en gaan ze met elkaar in discussie. De Beer legt uit dat de beleving in de praktijk is dat graslandvernieuwing leidt tot meer grasopbrengst: 'Met Limagrain hebben we bij De Schothorst proeven gedaan waaruit dat ook blijkt'.

Uit het onderzoek van het Louis Bolk Instituut, waarin zij samenwerkte met Van Hall Larenstein en Projecten LTO Noord, blijkt dat oud grasland (ouder dan 20 jaar) zowel met als zonder bemesting meer produceerde dan jong grasland (jonger dan 10 jaar).

Verwarring

Beide partijen geven aan te begrijpen dat de elkaar tegensprekende resultaten verwarrend zijn voor melkveehouders, maar tot een gezamenlijke conclusie komen ze niet in de discussie. Er volgt wel uitleg over de eigen resultaten. Van Eekeren zegt dat blijvend grasland de beste bodemverbeteraar is: 'Je kunt in drieënhalf jaar tijd met een graszode evenveel organische stof opbouwen als met vierhonderd kuub drijfmest'. Verder geven beide partijen hun visie op grondsoorten, gras scheuren (kost organische stof, maar zorgt voor mineralisatie) en de invloed van graskwaliteit op de melkopbrengsten.

Dat laatste -voederkwaliteit van het gras- moet nog verder onderzocht worden door Louis Bolk; deze gegevens zijn nog niet geanalyseerd. Een persbericht van het Louis Bolk instituut staat op haar website: Oud grasland levert topopbrengst. Wat de boeren zelf vinden is ook te lezen in eerdere artikelen in Veeteelt in een bijlage (Gras: Inspirerende veehouder/akkerbouwer) waarin 4 verschillende ondernemers aan het woord komen met uitspraken die variëren van 'gras nooit ouder dan 14' tot 'laat gras met rust'.


(Bron foto: Pixabay)