Nieuws

Voor het klimaat is bosuitbreiding nodig

In Nederland bestaat 11% van het landoppervlak uit bos: 370.000 hectare. In 2030 moet dat areaal met 10% worden uitgebreid naar 407.000 hectare, vindt het kabinet. Bosuitbreiding is nodig om de klimaatdoelen te kunnen realiseren, want bomen en bossen leggen CO₂ vast.

In het klimaatakkoord van de zomer van 2019 is afgesproken dat Nederland in 2030 met bomen, bos en natuur jaarlijks 0,4 tot 0,8 megaton CO₂ extra moet vastleggen. Om dat te realiseren, moet er uitbreiding van het bestaande bos plaatsvinden. In 10 jaar tijd moet de hoeveelheid bos met 10% worden uitgebreid, zo blijkt uit de Bossenstrategie die landbouwminister Carola Schouten begin februari presenteerde. De 370.000 hectare bos van nu moet worden uitgebreid naar een areaal van 407.000 hectare. Bosberichten besteedt aandacht aan die bossenstrategie in het artikel 'Meer bos en bomen voor het klimaat'.

Bosuitbreiding

Op dit moment bestaat Nederland voor 11% uit bos. Dat is relatief weinig als je het vergelijkt met andere landen, schrijft Bosberichten: Nederland behoort tot de minst bosrijke landen van de wereld, terwijl de waarde van bossen en bomen worden erkend. Bossen zorgen voor verkoeling, houden water vast en nemen CO₂ op. Zo wordt door Nederlandse bossen jaarlijks 1,76 miljoen ton CO₂ vastgelegd. Om nog meer CO₂ vast te leggen, moet er bos bijkomen. Maar kan dat wel? In 2030 moeten er ook 1 miljoen extra woningen worden gebouwd. Je moet daarom heel goed kijken waar die bosuitbreiding plaats kan vinden.

Bosuitbreiding kan door nieuwe robuuste natuurbossen aan te leggen, maar het kan ook door de aanleg van kleine bosjes in het landschap, van nieuwe landgoederen, recreatiebossen rond steden en dorpen of de aanleg van voedselbossen, houtwallen of tiny forests. En je kunt bosaanleg ook combineren met wateropgaven of met landbouw in de vorm van agroforestry.

Kosten en baten

Om die bosuitbreiding te realiseren, is het goed om te kijken naar kosten en baten. De aanleg van bos kan duur zijn, zeker als je ook de grond moet aankopen. De kosten kunnen dan oplopen tot wel € 70.000 per hectare of meer. Om meer zicht te krijgen op kosten en baten hebben Probos en Face the Future rekentools ontwikkeld, waarbij ze bij de baten met name kijken naar de CO₂-vastlegging.

Om partijen eenduidige informatie te bieden over mogelijke klimaatmaatregelen met bomen en bossen, hebben Wageningen Environmental Research, Probos en Arboribus Silva Factsheets 'Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur' opgesteld. Die factsheets bevatten beschrijvingen van onder meer bosaanleg, landschappelijke beplantingen en agroforestry, met een indicatie van de jaarlijkse CO₂-vastlegging van de maatregelen.

(Bron foto: Thinkstock)