Nieuws

Voor je eigen gezondheid: beweeg meer en voorkom stilzitten

Bewegen is gezond. Maar de adviezen die zeggen hoeveel je moet bewegen veranderen. De nieuwe norm zegt dat volwassenen per week minstens 150 minuten matig of intensief moeten bewegen, verspreid over meerdere dagen. En je moet stilzitten zoveel mogelijk voorkomen.

Bewegen is gezond voor iederen, voor alle leeftijdsgroepen. Beweging verlaagt het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. Verder hangt veel bewegen samen met een lager risico op borst- en darmkanker en vroegtijdig overlijden. Hoe meer je beweegt, hoe beter het effect. Het maakt niet zo veel uit of het om lichte of zware inspanning gaat. Elke vorm van beweging draagt bij aan je gezondheid. En veel stilzitten is slecht, zo blijkt uit het rapport 'Beweegrichtlijnen 2017'.

Hardlopen

De normen voor hoeveel je moet bewegen zijn met de nieuwe beweegrichtlijnen veranderd. Tot voor kort was de Nederlandse Norm Gezond Bewegen algemeen geaccepteerd. Die norm zegt dat je 5 dagen per week minstens een 30 minuten matig of intensief moet bewegen. Daarnaast was er ook nog een Fitnorm die aangaf dat je minstens drie dagen per week minstens 20 minuten zwaar intensief moet bewegen door bijvoorbeeld hard te lopen. De nieuwe norm is wat soepeler. Voor iedereen geldt: hoe meer je beweegt, des te beter. En stilzitten moet je zoveel mogelijk voorkomen.

150 minuten

Voor volwassenen geldt dat je verspreid over diverse dagen minstens 150 minuten per week moet matig intensief moet bewegen zoals wandelen of fietsen. Daarnaast wordt aangeraden minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. Voor kinderen is de norm iets anders. Die moeten minstens elke dag een uur matig intensief bewegen.

Uit het rapport blijkt dat op dit moment in Nederland ongeveer 45% van de kinderen, volwassenen en ouderen aan de norm voldoen. De beweegnorm wordt samengevat in een infographic op pagina 6 van het rapport. Ook de Gezondheidsraad heeft op de eigen website de beweegrichtlijnen samengevat

(Bron foto: Shutterstock)