Menu
Nieuws

Voor natuurherstel zijn stikstofplannen nog niet toereikend

Om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te verminderen, zet het kabinet in op een gebiedsgerichte aanpak. Maar dat is onvoldoende, zo blijkt uit een onderzoeksrapport. Er zijn meer maatregelen nodig.

false

Publicaties

(6)