Menu
Nieuws

Voorbeelden van innovatieve landbouw

In de publicatie ‘Toekomstige voedselproductie’ komen innovatieve boeren die bijdragen aan de kringlooplandbouw in beeld. Doel is ondernemers te inspireren en belemmeringen inzichtelijk te maken voor de overheid.

false

false