Menu
Nieuws

Voorbereiden op de nieuwe omgevingswet

Lanschap met windmolen luchtfoto
Bron foto: Gigra, Shutterstock (rechtenvrije stockfoto)
De verwachting is dat op 1 juli 2022 de nieuwe Omgevingswet ingaat, de eerder genoemde datum van 1 januari a.s. bleek niet haalbaar. Door de nieuwe wet moet het eenvoudiger worden om plannen voor ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en natuur op elkaar af te stemmen. Bedrijven kunnen zich nu al voorbereiden op de nieuwe wet.

Bronnen

(1)