Menu
Nieuws

Voorgenomen afschot damherten roept weerstand op

Het college van B en W van Amsterdam heeft het voornemen damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen te laten afschieten. De Partij voor De Dieren is tegen.

false

false

false

false