Nieuws

Voorgenomen veevoermaatregel geschrapt

De minister van landbouw ziet af van de voorgenomen veevoermaatregel die vanaf 1 september ingevoerd zou worden. Die maatregel zou te weinig stikstofuimte opleveren.

Dit voorjaar maakte de minister bekend dat vanaf 1 september een tijdelijke veevoermaatregel zou worden ingevoerd. Tot het einde van het jaar zouden veehouders geen aangekocht krachtvoer mogen gebruiken met eiwitgehaltes hoger dan voorgeschreven. Met die maatregel zou stikstofruimte worden gecreëerd die nodig is voor de woningbouw en voor een aantal infrastructurele projecten van algemeen belang.

Weerstand

Vanaf begin mei - toen de voorgenomen maatregell aangekondigd werd - riep de eiwitnorm voor krachtvoer veel weerstand op. Veehouders maakten zich grote zorgen over de gezondheid van hun dieren. Met name rond het afkalven en de start van een nieuwe lactatie kunnen er problemen ontstaan. Door eiwittekorten kan de productie verminderen en kan risico ontstaan op vervetting.

Daarnaast noemen veehouders als bezwaar dat het lastig is om op korte termijn te anticiperen op zo'n maatregel. Toen de maatregel bekend werd, was de maïs al ingezaaid. De mogelijkheden om te schuiven in het rantsoen zijn dan al beperkt. In overleg tussen het ministerie en het landbouwcollectief wel diverse andere - in de ogen van de veehouders - meer uitvoerbare voorstellen genoemd. Het probleem bleek steeds dat ambtenaren twijfelden over de borging en juridische houdbaarheid.

Weinig stikstofwinst

Nadat uit een studie van Wageningen University & Research bleek dat de eiwitgehalten van de voorjaarskuilen op alle grondsoorten aanzienlijk lager zijn dan in de periode van 2016 tot 2019, werd duidelijk dat de omstreden veevoermaatregel weinig stikstofwinst zou opleveren.

De minister maakte daarom in een kamerbrief van 19 augustus bekend de eiwitmaatregel te schrappen. Om toch te voorzien in de noodzakelijke stikstofruimte, zal de minister de beoogde stikstofruimte leveren vanuit de bestaande maatregel warme sanering van de varkenshouderij.

(Bron foto: Shutterstock)