Menu
Nieuws

Voorkom aantasting door stengelaaltjes

In veel gewassen kunnen stengelaaltjes voor schade zorgen. Ze zorgen voor misvorming en opbrengstverliezen. Voor sommige teelten moet de grond vrij zijn van stengelaaltjes. Bestrijding is lastig, met een goede gewaskeuze kun je schade beperken.

false