Nieuws

Voorkom afspoeling gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen die van het land in omringende sloten terechtkomen, vormen een belangrijke bron van vervuiling van het oppervlaktewater. Management & Techniek belicht maatregelen om uitspoeling te voorkomen.

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen tijdens een regenbui van het land afspoelen doordat ze oplossen in water, of zich binden aan bodemdeeltjes die door het water meegenomen worden. Op erosiegevoelige percelen is dit probleem dan ook het grootst, meldt het Vlaamse vakblad Management & Techniek in het artikel Houd fytoproducten op het veld. Afspoeling en erosie zijn goed voor 30% van de watervervuiling door deze producten.

Let op weer en bodem

Akkerbouwers zijn verplicht een spuitvrije bufferzone aan te houden langs de slootkant. Daarnaast worden in het artikel verschillende maatregelen genoemd om afspoeling en erosie te voorkomen. Zo scheelt het al wanneer niet gespoten wordt als er regen op komst is, of op een (bijna) waterverzadigde bodem. Daarnaast is het belangrijk een goede bodemstructuur te behouden, door het gebruik van groenbemesters en bewerking van de grond aan te passen. Het aanleggen van drempeltjes tussen de ruggen kan volgens het artikel afspoeling en erosie met 90% verminderen.

Opvangen

Wanneer de genoemde maatregelen niet afdoende zijn om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen, kunnen opvangstructuren aangelegd worden, zoals grasstroken, heggen of plantaardige damconstructies. Hierin kunnen bodemdeeltjes bezinken en de middelen afgebroken worden.


(Bron foto: Thinkstock)