Nieuws

Voorkom beroepsziekten in bos en natuur

In de sector bos en natuur kunnen werknemers te maken krijgen met werkgerelateerde klachten. Het kan gaan om lichamelijke klachten, maar door toenemende werkdruk komen stress-gerelateerde klachten of burn-out nu ook voor. Je kunt beroepsziekten voorkomen.

Je spreekt van een beroepsziekte als iemand gezondheidsklachten krijgt door het werk. Het kan gaan om tijdelijke klachten zoals huidirritatie of schouderklachten. Maar soms zijn de klachten blijven zoals bij de ziekte van Lyme of Q-koorts. In de sector bos en natuur kunnen werknemers te maken krijgen met lichamelijke klachten. Vakblad Natuur Bos Landschap besteedt aandacht aan werkgerelateerde klachten in het artikel 'Meeste beroepsziekten kunnen worden voorkomen'.

Overbelast

Door langdurig hetzelfde werk te doen met bijvoorbeeld een motorkettingzaag kunnen spieren, pezen en botten overbelast raken. En de trillingen van de apparaten kunnen door beschadigen van kleine bloedvaten zorgen voor tintelingen of een dood gevoel in handen en vingers. Door reorganisaties of toenemende werkdruk komt burnout nu ook vaker voor, aldus het vakblad. Daarnaast kunnen werknemers infecties oplopen zoals de ziekte van Lyme, de ziekte van Weil of vossenlintwormen.

Bedrijfsarts

Als je vermoedt dat je een beroepsziekte hebt, moet je contact opnemen met de bedrijfsarts. Die arts zal gegevens verzamelen om uit te zoeken of de klachten inderdaad werkgerelateerd zijn. De bedrijfsarts zal in overleg met de werkgever kijken of er verbeteringen mogelijk zijn op de werkplek. Daarnaast moet hij beroepsziekten melden - zonder de naam van de werknemer te noemen - bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Dat centrum publiceert jaarlijks een overzicht van beroepsziekten.

Voorkomen

Werkgevers hebben daarnaast ook de plicht om beroepsziekten te voorkomen. Zij moeten voorlichting geven en persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden. Werknemers zijn op hun beurt verplicht de voorlichtingen bij te wonen en persoonlijke beschermingsmiddelen die ze krijgen, te gebruiken. VBNE heeft in 2016 een handboek uitgegeven voor kleine en startende organisaties in de sector bos en natuur. Daar is een stappenplan opgenomen voor een eigen arbo-aanpak.

(Bron foto: Thinkstock)