Nieuws

Voorkom blindstroom en bespaar geld

Blindstroom kost vermogen en kan ook geld kosten. Wat is blindstroom eigenlijk en wat kunt u er aan doen?

Hoe ontstaat blindstroom?

De wisselspanning en de daaruit voortvloeiende stroom stellen we meestal voor als een zuivere sinusvorm, ofwel de golfvormige herhalende verandering van de stroom of spanning. Doordat bij een zuivere sinusvorm de spanning en de stroom gelijktijdig dezelfde sinus doorlopen, kan er arbeid worden verricht. Als er zelfinducties (spoelen) en/of condensatoren in het circuit zitten, treedt er faseverschuiving op tussen stroom en spanning. De stroom en de spanning volgen nog steeds een nette sinuscurve, maar die liggen in de tijd verschoven. Door deze faseverschuiving kan niet alle vermogen benut worden. De hoeveelheid onbenut vermogen (blindvermogen) wordt uitgedrukt met een cosinus phi: cos (ϕ).

Kosten

Voor een netbeheerder is blindstroom een extra kostenpost. Hij moet deze door hetzelfde netwerk transporteren. Dit geeft extra kosten en een extra belasting op het netwerk. Volgens de wetgeving mag de netbeheerder blindvermogen (deels) in rekening brengen. Dit wordt meestal (nog) niet gedaan.
Maar ook nu al kan blindstroom geld kosten. Blindstroom kost vermogen en dus zijn zwaardere stopppen nodig.

Wat kunt u doen?

De cos (ϕ) staat op het typeplaatje van elektromotoren vermeld. Blindstroom en stroomopname zijn bodendien goed te meten. Controleer de hele elektrische installatie of laat dit doen. En stel alles goed af. Daarnaast kan blindstroom beperkt worden met een condensatorenbatterij.


(Bron foto: Thinkstock)