Menu
Nieuws

Voorkom hittestress bij rundvee

Runderen hebben last van hitte bij een temperatuur hoger dan 24°C en een luchtvochtigheid van meer dan 50%. Je kunt die hittestress beperken door dieren zo min mogelijk bloot te stellen aan hitte en door middel van een aangepast voermanagement.

false

false

Publicaties

(6)