Nieuws

Voorkom hittestress bij rundvee

Runderen hebben last van hitte bij een temperatuur hoger dan 24°C en een luchtvochtigheid van meer dan 50%. Je kunt die hittestress beperken door dieren zo min mogelijk bloot te stellen aan hitte en door middel van een aangepast voermanagement.

Bij temperaturen hoger dan 24°C kan rundvee httestress ervaren. Om warmtproductie te beperken, nemen ze minder voer op en daalt de herkauwactiviteit. Daardoor wordt er minder speeksel gevormd waardoor pensverzuring kan optreden. De dagelijkse groei van dieren kan verminderen tot zo'n 10%, zo is te lezen in een artikel in vakblad VeeteeltVlees.

Warmteproductie

Bij vertering van voer komt energie vrij. Een deel van die energie gaat verloren via uitgeademde gassen of urine. De overblijvende energie wordt door het dier gebruikt voor het metabolisme: voor onderhoud, groei of voortplanting. Maar een deel van die energie wordt ook omgezet in warmte. Als het te heet wordt, zal een dier proberen de warmteproductie te verminderen. Hier dier neemt dan minder voer op. Verlaging van het zetmeelniveau in het voer kan ook helpen om de warmteproductie te verminderen, aldus het vakblad.

Voermanagement

Veehouders kunnen hittestress bij dieren beperken. Je kunt zorgen voor ventilatie, daken besproeien of voor ruimte in de stal. Door een aangepast voermanagement kun je de warmteproductie bij dieren beperken. Zorg dat dieren voldoende fris en vers voer hebben, voer twee maal daags en neem het restvoer weg, schijft het vakblad. Daarnaast kun je de krachtvoergift aanpassen en het zetmeelniveau in het voer verlagen.

Ook is de watervoorziening een belangrijk aandachtspunt. De waterbehoefte bij hitte kan namelijk tot wel 40% stijgen.

(Bron foto: Beeldbank WUR, Eddy Teenstra)

Publicaties

(6)