Nieuws

Voorkom inkuilverliezen door kuil snel af te dekken

Samenvatting
  • Onderwerp
    Voorkom Inkuilverliezen
  • Interessant voor
    Melkveehouder, Varkenshouder
Bekijk de bronnen
Voor behoud van een goede kwaliteit van kuilvoer, moet je zorgen dat een kuil luchtdicht afgesloten wordt. Uit een praktijkproef blijkt dat je dit afsluiten zo snel mogelijk na het inkuilen moet doen.

Wanneer lucht in de kuil komt, kan de kwaliteit van kuil snel achterguit gaan. Door broei verlies je aan voederwaarde en droge stof. Je moet een kuil dus goed afdekken. Maar wat is het effect wanneer je na het inkuilen het afsluiten met plastic folie even uitstelt, bijvoorbeeld omdat het al laat op de dag is? Vakblad Veeteelt besteedt in een artikel aandacht aan een praktijkproef, uitgevoerd door adviesorganisatie Groeikracht, waarin balen op verschillende momenten werden dichtgemaakt. De resultaten zijn veelzeggend, aldus het vakblad.

Inkuilverliezen

Zo blijkt dat in balen die onmiddellijk na persen werd in folie werden gewikkeld 50% minder gisten te vinden waren dan in het voer dat 2,5 uur later werd ingepakt. De zuurstof die voor het afsluiten van de kuil kan intreden, kan dus voor een enorme groei van de gistpopulaties zorgen, waardoor je grote inkuilverliezen kunt krijgen. Die gisten groeien in een zuurstofrijke omgeving vijftien keer sneller dan in een zuurstofarme omgeving. Wanneer de kuil weer geopend wordt en er lucht in kan treden, breken ze melkzuur af. De pH stijgt dan en er kan dan broei ontstaan.

Uit het artikel blijkt dat balen die na 2,5 uur werden gewikkeld een verlies aan droge stof van ruim 6% lieten zien. Na vijf uur wachten liep dit verlies op tot 10%. Je kunt die groei van gisten wel afremmen met een inkuilmiddel, maar beter is het de kuil direct na het aan te rijden dicht te maken. Ieder uur dat je wacht, levert je een droge stofverlies van 1,5% meer op. De resultaten uit de praktijkproef komen overeen met een vergelijkbare proef in Denemarken, aldus het artikel.

Voederwaarde

Naast het verlies aan droge stof, is er ook een verlies in voederwaarde. In de praktijkproef scoren de balen die pas na vijf uur werden afgesloten, 15 punten vem (Voeder Eenheid Melk) lager dan direct ingepakte balen. Maar als er broei optreedt, neemt ook de smakelijkheid van het voer af, waardoor de droge stofopname vermindert.

(Bron foto: WUR Eddy Teenstra)