Nieuws

Voorkom insleep varkensvirus met eigen aanfok

De wereld is nog niet niet af van Porcine Epidemische Diarree (PED) of Afrikaanse Varkenspest (AVP) steekt de kop op. Zelf aanfokken is zeer effectief om insleep van ziektekiemen te voorkomen.

Dit meldt GD Varken. 'Het grootste risico op het binnenbrengen van ziektekiemen is het aankopen van varkens' (Over biosecurity: ''Dat weten we nou wel…''). In het artikel Afrikaanse Varkenspest: waakzaamheid geboden van GD Varken staat dat betreffende AVP het grootste risico voor Nederland waarschijnlijk zit in besmetting via transportmiddelen of geïmporteerde besmette varkens of (geschoten) wilde zwijnen.

Voor PED geldt ook dat (dier)transporten de grootste verspreiders zijn. Zie ook het Groen Kennisnet-artikel Biggendodend 'PED-virus buiten grenzen houden en PED rukt op in GD Varken.

Zwakste schakel

In eerstgenoemd artikel waarschuwt GD Varken: als dan tóch gelten (zeugen die voor het eerst drachtig zijn) worden aangevoerd, zorg dan voor een goede quarantainestal. 'Onontbeerlijk', meldt de redactie. Wanneer de bijbehorende hygiënesluis echter links blijft liggen, komt het doel van hygiëne soms 'letterlijk op de tocht te staan'. GD Varken: 'Te vaak is de sluis weliswaar van toepassing voor de bezoeker, maar niet voor de varkenshouder zelf, en gaan de looproutes gewoon om de sluis heen. En dat terwijl de varkenshouder de meest frequente bezoeker van het bedrijf is.

Daarnaast is het de beurt aan de transportsector om zich bewust te zijn van haar verantwoordelijkheid. In het vakbladartikel over PED stelt een directeur van een handelshuis dat er betreffende hygiëne en transport al veel verbeterd is. 'Belangrijk is dat de hele sector zich van de risico’s bewust is, want de sterkte van de ketting wordt bepaald door de zwakste schakel. Elkaar motiveren, maar ook durven aanspreken op gedrag, is daarbij heel belangrijk'.

Afrikaanse Varkenspest

In de GD Varken-artikelen worden nog meer besmettingswegen en virusbronnen genoemd. Denk aan sperma (minder geschikt medium voor bacteriën vanwege toevoeging antibioticum). En aan mest, zeker als het om PED gaat. In verband met AVP wordt geïnfecteerd vlees ook als zeer belangrijke besmettingsbron genoemd, bijvoorbeeld via swill-voedering - overigens in bijna heel Europa verboden. Via het voederen van voedselresten (denk aan resten uit keukens van restaurants en ziekenhuizen) kunnen varkens vlees tot zich krijgen van besmette soortgenoten. Mensen zijn ongevoelig voor AVP meldt GD Varken.

In het artikel worden de verschijnselen bij het varken beschreven, variërend van hoesten en verlies eetlust tot huidbloedingen en vooral: acute sterfte. Verder aan bod komt waar en wanneer het virus reeds is voorgekomen. Recent, in januari 2014, dichtbij: in Polen, over de grens met Wit-Rusland. Het wrattenzwijn en het Afrikaanse bosvarken vormen het natuurlijke virusreservoir meldt GD Varken. 'Deze wilde varkens hebben weinig last van het virus, dat zich in Afrika vooral verspreidt via zachte teken.'


(Bron foto: Thinkstock)