Nieuws

Voorkom spuitschade

Werken met chemische bestrijdingsmiddelen brengt risico's met zich mee. Het middel kan verwaaien bijvoorbeeld en schade toebrengen aan andere gewassen, bomen, dieren of mensen. De financiële gevolgen kunnen groot zijn. Weet daarom wat je spuit.

Elk bedrijf dat zich bezig houdt met gewasbescherming loopt risico's bij het werken met chemische bestrijdingmiddelen. Middelen die overwaaien naar aangrenzende percelen kunnen zorgen voor forse financiële claims. Jaarlijks zijn er gevallen van schades die meer dan 10.000 euro bedragen schrijft vakblad Grondig in het artikel 'Denk na over spuitrisico’s'. Omdat lang niet alle bedrijven zich bewust zijn van die risico's, zet het vakblad zaken op een rij. Wat zijn de risico's? Hoe kun je risico's mijden? En kun je je verzekeren?

Checklist

De menselijke factor vormt het grootste risico bij spuitwerk. schrijft het vakblad. Je kunt afgeleid zijn tijdens de voorbereiding, een rekenfout maken of de windkracht verkeerd inschatten. Of het kan zijn dat de spuit niet goed is schoongemaakt. Wees daarom alert tijdens het vullen en spoelen van de tank. Zet je telefoon uit bijvoorbeeld. En weet wat je spuit: lees het etiket. Als je een gewas moet bespuiten waar je weinig verstand van hebt, doe dat dan niet. Er zijn meer tips. In het artikel is een tip-top-vijf opgenomen. De checklist voor veilig spuitwerk van Cumela zet een aantal aandachtspunten op een rij.

Voorwaarden

In het artikel wordt benadrukt te werken volgens de recente Cumela-voorwaarden. Die voorwarden leggen vast wat de juridische verhouding tussen opdrachtgever en uitvoerder is. Ze zijn zodanig opgesteld dat een opdrachtgever een loonwerker niet aansprakelijk kan stellen voor schade wanneer het spuitwerk correct is uitgevoerd. De uitvoerder moet bijvoorbeeld werken met middelen die toegelaten zijn in dat gewas en moet in het bezit zijn van een spuitlicentie.

Verzekering

Gaat het toch fout, dan kun je de risico's beperken door snel overleg te plegen. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen zelf nieuw gras of maís in te zaaien als het in die gewassen fout gaat. Maar als de schade fors oploopt, dan moet je die risico's wel kunnen dragen. Je kunt je ook verzekeren tegen de financiële gevolgen van de schade. Maar lees de voorwaarden van de verzekeraars goed. Er zijn maar een handjevol verzekeraars die een goede spuitdekking aanbieden, waarschuwt het vakblad.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(3)