Nieuws

Voorkom zwerfstromen in de melkstal

In een melkstal, die vol staat met elektrische apparatuur en metalen onderdelen, kan door kleine lekstroompjes makkelijk spanningsverschil tussen objecten ontstaan. Deze zwerfstromen kunnen bij koeien, die er erg gevoelig voor zijn, stress veroorzaken.

In perfecte omstandigheden vloeit er alleen stroom door geïsoleerde geleiders in een melkinstallatie. Maar in de realiteit ontstaan er makkelijk kleine lekstroompjes in een melkinstallatie. Daardoor kunnen metalen onderdelen in een melkstal onder spanning komen te staan. Er ontstaan zo zwerfstromen. Wanneer een koe in aanraking komt met onderdelen die onder spanning staan, zal het dier dat merken.

Gevoelige koeien

Koeien zijn veel gevoeliger voor stroom dan mensen. Bovendien dragen veel melkveehouders rubber laarzen waardoor hij geïsoleerd staat van de aarde. Dat betekent dat je als mens mogelijk helemaal geen schok of tinteling voelt als het spanningsverschil klein is, maar een koe voelt dat wel. In de brochure 'Zwerfstromen in de stal' wordt de problematiek uitgelegd en lees je wat je kunt doen.

Kabels

Zwerfstromen ontstaan door bijvoorbeeld gebreken in de isolatie omdat kabels zijn aangevreten door ongedierte, een verkeerde afstelling van apparatuur of een te grote spanning. Ook een naburige spoorweg of transformatorstation kan een oorzaak zijn voor het onststaan van zwerfstromen.

Mastitis

Als een koe zo'n zwerfstroom ervaart, zorgt dat voor een stress. Je ziet dat de koe de melkstal niet in wil, het melkstel afstampt of de melk niet voldoende laat schieten zodat de koe niet goed uitgemolken wordt. Daardoor is er een grotere kans op het voorkomen van mastitis.

In de brochure worden mogelijkheden genoemd om zwerfstromen in kaart te brengen door te meten. Daarnaast noemt de brochure aandachtspunten bij nieuwbouw en maatregelen die je kunt nemen in bestaande stallen.

(Bron foto: Shutterstock)