Nieuws

Voorkomen bodemverdichting loont

Samenvatting
  • Onderwerp
    Beperk Bodemverdichting
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Vollegrondstuinder
Bekijk de bronnen
Zware machines kunnen zorgen voor een verdichte bodem, waardoor de groei van gewassen belemmerd wordt. Door bodemsparende technieken toe te passen kun je bodemverdichting beperken. Door kosten inzichtelijk te maken wordt duidelijk dat dit ook lonend is.

Tijdens het ploegen, mesten, maaien of de uitvoering van oogstwerkzaamheden met tractoren en zware machines kan de bodem verdichten. Het poriënvolume in de bodem vermindert daardoor. Juist die poriën zijn belangrijk voor het transport van lucht en water in de bodem. Een verdichte bodem met een verminderd poriënvolume belemmert de wortelgroei. Bovendien infiltreert het water slechter en heeft een verdichte bodem een nadelig effect op het bodemleven. Het gevolg is een lagere opbrengst.

Kosten en baten

Er zijn veel mogelijkheden bekend om bodemverdichting te beperken. Zo kun je werken met lichtere machines, met vaste rijpaden, lagere bandenspanning, werken met een sleepslangcombinatie in plaats van een giertank. Of je kunt vroegere rassen telen zodat je vroeger kunt oogsten en er minder kans is dat het land kapotgereden wordt. Maar veel van die maatregelen brengen extra kosten met zich mee.

Hoe maak je aan boeren duidelijk dat het loont om loonwerkers te betalen voor de inzet van bodemsparende technieken? Daarvoor moet je kosten en baten inzichtelijk maken. Dat was het doel van het project Bodemverdichting Gelderland. Vakblad Grondig gaat in een artikel in op de resultaten van dat project.

Opbrengstderving

Dat het loont om bodemverdichting te beperken, maakt loonwerker Maarten Dekkers in het artikel duidelijk: 'Nadat mensen zagen dat je op netjes geoogste percelen zomaar vijf ton meeropbrengst haalt ten opzichte van kapotgereden percelen, werd het steeds gemakkelijker om klanten mee te krijgen.' Volgens de gegevens uit het artikel kan bodemverdichting er voor zorgen dat je maïsopbrengst door een verstoorde groei tot 20% lager uitvalt. Bij maïs zou dat om een opbrengstderving van € 495,- per hectare gaan, terwijl de meerkosten voor bodemvriendelijke maatregelen op zo'n € 107,- per hectare uitkomt.

(Bron foto: Dylan de Jonge via Unsplash)