Nieuws

Voorstel Europese Commissie zaaizaad aanleiding tot discussie

Het op 6 mei gepubliceerde voorstel voor nieuwe EU regels wat betreft het produceren en vermarkten van zaaizaad en pootgoed is verschillend ontvangen.

Op dit moment bestaan er 12 EU richtlijnen wat betreft het produceren en vermarkten van zaaizaad en pootgoed. Met het onlangs gepubliceerde voorstel wil de EU deze regelgeving minder complex en minder belastend maken voor overheidsinstanties.

Om wat voor richtlijnen gaat het?

De EU stelt regels op over bijvoorbeeld de kwaliteit van zaaizaad zodat de gebruiker verzekerd is van zaad met goede kiemkracht en raszuiverheid. Verhandelde rassen van landbouw- en groentegewassen moeten geregistreerd zijn en de identiteit vastgesteld d.m.v. een DUS-test (distinctness, uniformity en stability).

Uitzonderingen mogelijk, de invulling hiervan is nog niet duidelijk.

Deze regels kunnen beperkend werken op de agrobiodiversiteit. Conservation varieties en amateur rassen kunnen vaak niet voldoen aan deze DUS test, omdat ze niet uniform zijn. Daarnaast zijn de kosten om rassen via de DUS test te registreren zodanig hoog dat dit niet mogelijk is voor rassen die op beperkte schaal geteeld worden. Zowel in de huidige regelingen als in het voorstel zijn er daarom uitzonderingen opgesteld voor het verhandelen van deze rassen. Zo is het mogelijk voor zeer kleine bedrijven zaad te verhandelen van rassen die niet geregistreerd zijn en conservation varieties kunnen geregistreerd worden d.m.v. een vereenvoudigde procedure.

Aan deze uitzonderingen worden wel allerlei eisen gesteld. De specifieke invulling hiervan zal door de verschillende lidstaten geregeld worden.

Het instandhouden van rassen door netwerken en genenbanken en uitwisseling van zaden door particulieren vallen buiten deze EU regelgeving.

Reacties

Verschillende stakeholders (w.o. Plantum, Bionext, IFOAM EU-Group) hebben gereageerd op dit voorstel, en geven aan dat het voorstel op verschillende punten verbeterd kan worden.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het voorstel zal pas van kracht worden nadat ze door het Europese parlement en de Raad zijn aangenomen. Binnenkort is er in Den Haag een bijeenkomst waarbij input van stakeholders gevraagd wordt om de Nederlandse reactie op dit voorstel voor te bereiden.


(Bron foto: CGN)