Nieuws

Vraag naar slangenleer veroorzaakt dierenwelzijnsproblemen

Tegelijkertijd met het inluiden van het Jaar van de Slang door de Chinezen, is er ook groeiende aandacht voor slangenwelzijn. De handel in pythonhuiden neemt sterk toe, en bij het doden van de dieren kunnen zeer pijnlijke methoden worden gebruikt.

Slangenleer steeds populairder

Laarzen, handtasjes, portefeuilles en andere producten van slangenleer worden steeds populairder. Zowel in Nederland als in het buitenland worden producten waarin slangenleer is verwerkt aangeboden. Het International Trade Center meldt in een onlangs verschenen rapport dat er jaarlijks een half miljoen pythonhuiden vanuit Zuid Oost Azië verhandeld worden. Een groot deel hiervan wordt in Europa verder verwerkt. De Cites regelgeving maakt de handel in producten van in gevangenschap gekweekte slangen mogelijk. Maar volgens de rapporteurs zijn de handelskanalen zo slecht in beeld gebracht en gecontroleerd dat het zeer waarschijnlijk is dat ook veel huiden van wilde slangen verhandeld worden.

Slangenwelzijn in het geding bij het doden

Het rapport gaat ook in op de methoden om de slangen te doden. In veel landen wordt de schedel verbrijzeld of worden de dieren onthoofd. Volgens het rapport worden in Vietnam de dieren soms gedood door ze vol te blazen met perslucht. Welke dodingsmethode het meest aanvaardbaar is uit oogpunt van dierenwelzijn is niet duidelijk. 


(Bron foto: International Trade Center)

Links

(6)