Nieuws

Vraagtekens bij vuurwerkgebruik en dierenwelzijn

In december is er weer de traditionele aandacht voor de negatieve gevolgen van het vuurwerkgebruik. De Partij voor de Dieren bepleit een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. Groen Links heeft een vuurwerkoverlast meldpunt opgezet.

Schadelijke effecten vuurwerk

Vuurwerk is schadelijk voor het milieu en dierenwelzijn en gevaarlijk voor mensen zo stelt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren in een opinieartikel in het dagblad Trouw. Dit jaar heeft de PvdD een motie ingediend om het afsteken van vuurwerk door particulieren te verbieden. Alleen Groen Links, de SGP en 50plus steunden de motie die dus werd verworpen door de Tweede Kamer. Lokale afdelingen van Groen Links stelden een meldpunt vuurwerkoverlast in. Op 30 december waren er al 50.000 meldingen over overlast door vuurwerk. Veel daarvan hadden betrekking op de nadelige effecten voor dieren.

Vuurwerk en dierenwelzijn

Hoewel de schadelijke effecten van vuurwerk op huisdieren en vee vele malen zijn beschreven is er weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van vuurwerk op huisdieren. Een Nieuw Zeelands onderzoek maakte gebruik van enquêtes waarmee eigenaren van honden en katten de reacties van hun dieren konden rapporteren. Ruim 1000 eigenaren met gezamenlijk meer dan 3000 dieren reageerden.  Uit hun antwoorden kwam naar voren dat bijna 50% van de dieren last leken te hebben van het vuurwerk. Honden uitten dat meer zichtbaar door onrustig gedrag terwijl katten meer de neiging hadden om weg te kruipen.

Hoe het huisdier bij te staan?

Veel eigenaren van huisdieren geven kalmerende middelen aan hun dieren tijdens de jaarwisseling. De Hondenbescherming waarschuwt echter  voor de mogelijk schadelijke effecten van sommige middelen. De werkzame stof acepromazine zou de gevoeligheid voor geluid alleen maar doen toenemen terwijl het dier door het spierverslappende effect niet meer goed kan reageren. Dit zou het dierenwelzijn alleen maar verder aantasten. Homeopathische middelen hebben geen aantoonbaar effect. Onderzoekers van de universiteit van Lincoln deden onderzoek naar het effect van een homeopathische middel op vuurwerkangst bij honden. De eigenaren die het middel toedienden rapporteerden verbeteringen bij hun dieren. Een vergelijkbare verbetering werd echter gerapporteerd door eigenaren die hun honden een placebo toedienden. Gedragstrainingen, waarmee wel tijdig moet worden begonnen, lijken wel effect te sorteren bij het bestrijden van de angst voor vuurwerk.

Vuurwerk en wilde dieren

Vorig jaar rapporteerde het Dierenwelzijnsweb over onderzoek van de universiteit van Amsterdam naar het effect van vuurwerk op vogels in het wild. Rustende vogels blijken rondom de jaarwisseling massaal op te vliegen. Ook dit jaar is dit effect op radarbeelden weer waar te nemen.


(Bron foto: Wikimedia)