Nieuws

Vragen over wereldwijde visstand

De haring en de schol staan er goed voor maar er zijn ook berichten dat er in 2050 geen vis meer in de oceanen zit. Visserijdeskundigen geven antwoord op zes vragen.

Hoe erg is het gesteld met de overbevissing? Slechts 25 procent van de wereldwijde vispopulatie wordt niet volledig overbevist.

Is er alleen slecht nieuws te melden? Nee, Europese visplannen hebben er sinds 2008 voor gezorgd dat het goed gaat met de haring en de schol in Noordwest-Europa.

Een uitgebreider antwoord op bovenstaande en vier andere vragen over de wereldwijde visstand geven visserijdeskundigen van binnen en buiten Wageningen antwoord in het artikel Hoe lang kunnen we nog vissen? dat verscheen in Wageningen World.

Overbevissing

Het slechte nieuws wordt vermeld in The state of world fisheries and aquaculture 2014, een uitgave van de wereldvoedselorganisatie FAO. Sinds 1990 mag de visvangst wereldwijd stabiel zijn, maar de FAO signaleert dat die productie niet duurzaam is. Het aantal overbeviste visbestanden groeit namelijk.

Samenwerking

Het goede nieuws is onder andere te danken aan de samenwerking tussen wetenschap, overheid, de visserijsector en natuurorganisaties. Imares, het onderzoeksinstituut van Wageningen University op het gebied van duurzame visserij, werkt met deze partijen aan innovatieve technieken en ‘groenere’ vistuigen. Bijvoorbeeld om de bijvangst aan zeezoogdieren te minimaliseren en brandstof te besparen.


(Bron foto: Thinkstock)